Pomorski Szlaki - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomorski SzlakiGmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI  Rolbiecki Tomasz

realizuje projekt:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe
szlak Górnej Słupi”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Konwersja”, Działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego górnej Słupi

Całkowita wartość projektu: 3 748 720,01 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 186 412,01 zł

Okres realizacji projektu: 2017-2021

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-00 zawarta dnia 29 grudnia 2017r.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na obszarze górnej Słupi, obejmujących szlak Słupi oraz jej dopływu - Kamienicy, które przewiduje trzy grupy zadań:
a. zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną poprzez stworzenie 11 szt. obiektów publicznej infrastruktury turystycznej,
b. kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz znaki lądowe,
c. kompleksową promocję tworzonego produktu turystycznego.

Głównymi efektami projektu będzie budowa 11 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej na potrzeby turystyki kajakowej oraz utworzenie kajakowych szlaków turystycznych o długości 93 km.

W ramach budowy obiektów infrastruktury turystycznej projekt na terenie gminy Sulęczyno obejmuje realizację trzech zadań:
a. Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji,
b. Przystań kajakowa Centrum - Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczynie,
c. Przenoska przed jeziorem Węgorzyno - Budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie.

W przypadku  pozostałych partnerów projektu, zakres realizowanych przez nich zadań obejmuje następujące inwestycje:

A. Gmina Sierakowice:
a. Budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino,
B. Gmina Parchowo:
a. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim jako przystani kajakowej,
C. Gmina Tuchomie:
a. Przystań kajakowa - Tuchomie basen,
b. Przystań kajakowa - Izba Regionalna w Modrzejewie,
c. Przystań kajakowa - Młyn Modrzejewo.
D. Gmina Kołczygłowy:
a. Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej,
b. Budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Kamieńcu (Barnowo),
E. Gmina Czarna Dąbrówka:
a. Oznakowanie szlaku w obrębie gminy,
F. Partner prywatny - KAJAKI  Rolbiecki Tomasz:
a. Przystań kajakowa i pole biwakowe w Soszycy.


W ramach oznakowania szlaków projekt obejmuje oznakowanie wodne oraz oznakowanie lądowe (drogowe) na całym odcinku powstałego szlaku.

Ponadto projekt przewiduje promocję powstającego produktu turystycznego
podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie tego działania będzie (na obszarze całego województwa) Miasto Gdańsk.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego