Nożyno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nożyno

Inwestycje 2018


Baza na obozy sportowe w Nożynie


W szkole Nożyno zmian ciąg dalszy. Obecny dyr. realizuje zamysł stworzenia bazy na obozy sportowe dla drużyn rożnego typu. Nowe zasady podziału środków na sport w gminie wspomogły finansowo ten projekt. Znakomite warunki szkoły i atrakcyjne położenie Nożyna będą wykorzystane.


Ponad 80 osób od niedzieli ponownie zagości w szkole na tydzień.


Również w ferie zimowe planowane są obozy.

____________________________________________________________________________________

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nożynie


Zakończone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji obiektu świetlicy w m. Nożyno. Prace zostaną wykonane przez firmę "Ankra Bis" M. Trojański z Bytowa.


Koszt wykonania wyniesie  458.225,45 zł.


W ramach prac zostaną wymienione okna, pokrycie dachowe, ocieplenie stropu, ocieplenie elewacji z nową nawierzchnią, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła. Prace powinny być zakończone zgodnie z umową do końca miesiąca sierpnia b.r.

__________________________________________________________________________________________________ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOŻYNO


Zakończone zostało zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.  

W zakresie robót było wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk kolorowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.


Koszty całkowite zadania wyniosły: 291 430,48 zł

Dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, Brodnica Górna.


____________________________________________________________________________________

Układnie sieci światłowodowej w Nożynie

Firma Orange w ostatnim czasie na terenie Gminy Czarna Dąbrówka prowadzi inwestycję budowy szerokopasmowego łącza światłowodowego (w technologii FTTH), która współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), natomiast z własnych środków firma Orange finansuje przyłącza do gospodarstw domowych (odcinek słupek abonencki – lokal) i uruchomienie usługi.

Aktualnie działania firmy Orange skupione są w miejscowości Nożyno, gdzie prace ziemne zbliżają się do końca natomiast pozostaje etap przyłączy bezpośrednio lokali mieszkalnych. W miesiącu maju i czerwcu adresy ujęte w projekcie firmy Orange w miejscowości Nożyno mają zostać finalnie podłączone a usługa uruchomiona.

W projekcie ujęte zostały jeszcze takie miejscowości jak Gliśnica, Bochowo, Bochówko i Pałąki w których prace ruszą w najbliższym czasie.  

W celu zasięgnięcia wszelkich dodatkowych informacji na temat uzyskania dostępu do łącza szerokopasmowego  wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z salonem Orange w Bytowie ul. Jana Pawła II 6 lok. 1 lub telefonicznie pod nr 500-105-385.

____________________________________________________________________________________

Remont wodociągu w Nożynie


W trakcie wykonywania inwestycji budowy drogi w miejscowości Nożyno (przy kościele)  uszkodzona została sieć wodociągowa. Wodociąg umieszczony był w innym miejscu niż pokazywała to dokumentacja geodezyjna. Po odkryciu miejsca uszkodzenia okazało się iż rury są  zbyt małej średnicy i dodatkowo skorodowane.


Zakład Gospodarki  komunalnej wykonał w trybie awaryjnym prace przełożenia wodociągu i zmodernizowania odcinka ok 150 mb.


Koszt prac wyniósł  8.186,- zł. i został pokryty ze środków budżetu gminy.

____________________________________________________________________________________

R
emont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno

Do końca marca b.r. nastąpi szczegółowe opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno. Publikujemy jej częściowo opracowany wygląd elewacji. Dokumentację opracowuje architekt , który urodził się w Nożynie i spędził tam dzieciństwo, obecnie mieszkaniec Gostkowa mgr. in. Jarek Jaśniak.

Ogłoszony przetarg w kwietniu wyłoni wykonawcę prac budowlanych.

Miejsce to nie będzie zwykłą świetlicą a ośrodkiem wsparcia aktywnych działań na rzecz małej przedsiębiorczości, kultury, promocji. Obiekt i kreatywna osoba zatrudniona powinna znaleźć się w strukturze jednostki gminnej o podobnym charakterze działań lub też najlepiej będącej formą fundacji czy stowarzyszenia.

Forma ostatnia daje większą swobodę działań komercyjnych i możliwość samodzielnego utrzymania się.

Otoczenie sołectwa Nożyna, Unichowa i Nożynka ma swoje piękne walory krajobrazowe, które powinny być aktywnie promowane. Korzystajmy z nich tak by działały na rzecz naszej małej społeczności, chociażby poprzez wzmożony ruch turystyczny. Jeziora ,, Trzebierz”, ,, Unichowskie”, ,,Skotawa”, ,,Siedlisko Orła”, ,,Bagna Skotawsko-Unichowskie”, ,,Bogactwa runa leśnego”, ,,Rowerowy szlak słonecznikowy”, ,,Smażalnia Państwa Polańskich”, znakomity stan dróg leśnych po których poruszamy się już dziś rowerami, baza obiektów sportowych, sala gimnastyczna, stadion, obecny plac zabaw i nowo tworzony bardzo ciekawy  program działań szkoły z programu OSA, zasługująca na uznanie estetyka miejscowości to wszystko stanowi bogaty zasób i dorobek tego otoczenia.

To wszystko należy wykorzystać i zamienić w mechanizm działania. Parę lat czekaliśmy aby pokazała się linia dofinansowania unijnego, przy pomocy której można by wesprzeć odnowienie obiektu świetlicy.


Udało się i stanie się to  naszą rzeczywistością. Remont ma być ukończony w m-cu sierpniu b.r. Na przełomie marca i kwietnia spotykamy się z miejscowymi liderami życia społecznego, aby już teraz rozmawiać o zakresie i formach działania tego pięknego obiektu.

       Wójt Jan Klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego