Dzień Sołtysa 2018 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzień Sołtysa 2018

Dzień Sołtysa 2018


W dniu  7 kwietnia w naszej gminie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności. W podziękowaniu za ich społeczną prace i działania na rzecz mieszkańców, Wójt Gminy Jan Klasa, zaprosił  radnych, sołtysów i rady sołeckie do sali GCKiB na uroczyste obchody dnia sołtysa w naszej gminie.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Jan Klasa, Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz, Radny, Przewodniczącym Rady Gminy Tadeusz Gralak, Sekretarz Gminy Danuta Karcz-Karczewska, radny powiatowy Zbigniew Kosiński, Komendant OSP Andrzej Rusiecki, Sołtysi, Rady Sołeckie, Radni Gminy, Prezesi Stowarzyszeń oraz przedstawiciele i pracownicy jednostek podległych.

Władze gminy podziękowały sołtysom za dotychczasową współpracę, wręczając im kwiaty i pamiątkowe statuetki. Wójt w imieniu własnym i pracowników urzędu wyraził wdzięczność i podziękował za trud i wysiłek, jaki sołtysi wkładają cały czas w wykonywanie swojej pracy oraz oddają swój prywatny czas do budowania wspólnoty na wsi. Życzył wszystkim wytrwałości w rozwiązywaniu najpotrzebniejszych spraw społeczności lokalnej, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i władzami gminy, zadowolenia z realizacji celów, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Podczas uroczystości zaprezentowana była prezentacja multimedialna „Realizacja Funduszu Sołeckiego w Gminie Czarna Dąbrówka w 2017 roku” . Podsumowywała ona działania i inwestycje, przeprowadzone w gminie w 2017 roku z funduszu sołeckiego oraz plany na następny rok.

Pyszne posiłki, kawę, herbatę i ciasta przygotowało Stowarzyszenie KG „Cztery Pory Roku” z Czarnej Dąbrówki.

Zakończeniem imprezy była zabawa taneczna z DJ
.

 


Relacja filmowa z uroczystości


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego