Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016


Remont drogi wewnętrznej w Jasieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie budowy 100 mb drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w sołectwie Jasień.


Prace obejmowały wykonanie koryta drogi, ułożenie podkładu z kruszywa łamanego, zamontowanie  krawężników, ułożenie płytek polbruk.


Całość zadania wyniosła 29.331 ,- zł. z czego Fundusz Sołecki Jasienia dofinansował prace w kwocie 9.000,-


____________________________________________________________________________________


Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jasieniu

W dniu  8 listopada podpisana została umowa na wykonawstwo zadania budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Jasień. Na podstawie złożonego wniosku zadanie zostało dofinansowane  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na poziomie 34%. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę -Firma "ELSIK" Sp. z o.o. Lniska  gm. Żukowo , która zadanie wykona za kwotę 539.970,- zł.


Pierwszy etap - prace przygotowawcze zostaną wykonane do 25 listopada b.r. , natomiast zakończenie zadania nastąpi do dnia 25 wrzesień 2018r. W ramach projektu wykonana zostanie płyta boiska (sztuczna nawierzchnia poliuretanowa), trybuny, oświetlenie, 4 urządzenia siłowni zewnętrznych, ogrodzenie


____________________________________________________________________________________


Droga wewnętrzna w Jasieniu


Stosunkowo niedawno podałem  wiadomość iż Jasień nie otrzymał środków na złożony wniosek na modernizację  drogi. W rzeczywistości okazało się iż  po szczegółowym wyjaśnieniu podany uprzednio podział, dokonany przez Pana Wojewodę, dotyczył  przydziału środków z rezerw po przetargach z roku 2016.

Osobiście przepraszam mieszkańców Jasienia za podanie tej informacji aczkolwiek w samej rzeczy prawdziwej ale nie dotyczącej wniosków obecnie złożonych z wykonawstwem na rok 2017.
Z przyjemnością składam tę informację  ( już sprawdzoną !!! )  iż złożony wniosek na modernizację  200 mb odcinka drogi w Jasieniu (od starej szkoły do drogi powiatowej w kier. Kłosy) został pozytywnie oceniony.


Łącznie  w tej edycji finansowania na rok 2017 w ramach Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019, złożono w woj. Pomorskim  61 wniosków przez gminy i miasta oraz  25  przez Powiaty. Wśród  gmin i miast nasz wniosek  w ocenie znalazł się w środku stawki wojewódzkiej  otrzymując 23,20  punktów na 40  możliwych.  Dofinansowanie do zadania którego realizacja nastąpi w 2017 roku wyniesie na poziomie 50% kosztów całkowitych.


Wśród gmin powiatu bytowskiego dofinansowanie otrzymały jeszcze gminy Kołczygłowy i Tuchomie natomiast Powiat  Bytów otrzymał dofinansowanie do dwóch projektów.


Łącznie dla gmin i miast przydzielono dofinansowania  w kwocie  77,8 mln. zł i dla powiatów 44,5 mln. zł.


Projekt modernizacji naszej drogi oceniam iż jest bardzo dobrze wykonany i zawiera: jezdnię, odwodnienie, oświetlenie, wysepkę autobusową, przejście dla pieszych na wysokości szkoły, jednostronny chodnik na całej długości oraz  zjazdy do posesji.

Z poważaniem:
Wójt Jan Klasa

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego