Zwrot podatku - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zwrot podatku

Zwrot podatku akcyzowego


Informujemy że od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT za zakup oleju napędowego,
z datą wystawienia od 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Do obliczenia limitu zwrotu podatku akcyzowego przyjmuje się powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków
według stanu na dzień 1 lutego roku, w którym składany jest wniosek.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy  w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5, pokój nr 11.

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku
lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce od 3 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Załącznik:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego