Zadania na 2018 rok - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zadania na 2018 rok

 
 
 
 


Planowane zadania inwestycyjne na 2018r


Początek roku budżetowego to nowa szansa na zaistnienie nowych inwestycji w gminnej przestrzeni publicznej. W dużej mierze o ich wyborze decydują nowo otwierane linie dofinansowania unijnego z edycji 2015-2020r.
Przygotowanie wniosków trwa niekiedy parę m-cy, ponieważ opiera się o dokumentację budowlaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji na ich realizację.


Planowane zadania na 2018r. z dofinansowaniem unijnym:

1) W toku realizacji znajduje się wspólne z Gminą Parchowo przedsięwzięcie kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na technologię ,,LED”. Zadanie opiewa na kwotę 894.149;zł w tym 85% dofinansowania unijnego. Wymienionych zostanie 551 lamp dając w przyszłości ok. 50% oszczędności. Termin wykonania określono na 30 kwietnia b.r. Widząc sprawność wykonanych prac z początkiem maja  wszystkie sołectwa otrzymują najnowszą technologię w zakresie oświetlenia infrastruktury publicznej. Już obecnie widać iż rezultat jest znakomity

2) Złożony ,,Unijny” wniosek w 2017r. na termomodernizację naszych obiektów przełożyły się w części na rok bieżący. W 2017r. wykonano termomodernizację obiektu szkoły Podstawowej w m. Nożyno. Koszt prac wyniósł 856.829.84 zł, w tym  85% dofinansowania. W bieżącym roku wykonany zostanie z tego zakresu remont świetlicy wiejskiej w m. Nożyno i remizy OSP Rokity. Z początkiem kwietnia b.r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

3) Złożony został wniosek o sfinansowanie największego naszego przedsięwzięcia ,,modernizacja oczyszczalni ścieków w Cz. Dąbrówce”. Zadanie opiewa na kwotę ok. 7 mln zł. i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zrealizowane zostanie na przełomie 2018//2019r. Wniosek obecnie przechodzi fazę uzupełnienia dokumentacji i składania wyjaśnień.

4) Duże przedsięwzięcie ,, Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej  w Czarnej Dąbrówce” określona jest w kosztorysie na kwotę 7 mln zł. Część prac zostanie rozpoczęta w b.r. z własnych środków. Obecnie złożony został wniosek do WFOŚ o wsparcie finansowe w możliwej wysokości do ok. 30%. Będziemy poszukiwać dalszych możliwości wsparcia inwestycji.

5) Czekamy na rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski na Odnawialne Źródła Energii. Złożyliśmy dla 120 nieruchomości wniosek o zmianę sposób opalania i zużycia energii na formy bardziej oszczędne- piece na pelet, fotowoltaika, pompy ciepła.  Wniosek opiewa na kwotę 3 mln 100 tys. zł. Przewidywana realizacja to przełom 2018/2019r.

6) W bieżącym roku dla miejscowości Nożyno,  Podkomorzyce, Kozy, Czarna Dąbrówka, Rokiciny złożyliśmy wnioski na montaż tzw. ,, Ośrodków Sportowej Aktywności”. W tym są dwa duże na kwotę 100 tys. zł i pozostałe za 50 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów. Rozpatrzenie i ewentualna kwalifikacja odbędzie się w m-cu kwietniu b.r. Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę realizacja nastąpi w 2018r.

7) Systematycznie rośnie ilość przyjmowanych dzieci od lat 3 do naszych przedszkoli. Już po raz drugi składamy wniosek o dofinansowanie tej formy pracy w szkołach. Wniosek opiewał będzie na kwotę 713.680; zł i będzie to 85% wsparcia finansowego.

8) W trakcie realizacji znajduje się w naszych szkołach projekt p.n. ,,Akademia otwartych umysłów” dofinansowany w 95% przez Ministerstwo Oświaty. Przedmiotem wniosku jest zwiększenie ilości zajęć z: j. angielskiego, przedmiotów matematyczno-technicznych, doradztwa zawodowego. W ramach środków finansowych tj.  1.184.490; zł każda szkoła otrzymała wyposażenie do dwóch pracowni tematycznych , ogółem 14 laptopów, zakup pomocy naukowych, szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie w tablice interaktywne: Czarna Dąbrówka 5, Rokity 4, Nożyno 3, Jasień 1

9) Ministerstwo Sportu pozytywnie rozpatrzyło wnioski naszych szkolnych klubów sportowych na różne formy zajęć w 2018r. Szkoły Nożyno, czarna Dąbrówka, Rokity otrzymały wsparcie w ilości 140 godzin każda na dodatkowe formy aktywności sportowej.

10) Wydział pozyskiwania śr. Unijnych składał z początkiem 2018r. wniosek na naukę pływania. Został on rozpatrzony  pozytywnie i dzieci z klas I-III już biorą udział w zajęciach.

11) W trakcie realizacji znajduje się 5 inwestycji drogowych z wsparciem unijnym PROW. Zakończono zadanie przebudowy ul. Jeziornej w Cz. Dąbrówce. Do końca m-ca sierpnia powinny zakończyć się prace przy modernizacji ul. Ogrodowej w Cz. Dąbrówce, 300 mb droga z polbruku w m. Nożyno, 500 mb droga asfaltowa w m. Mikorowo. Na zadania te odbyły się przetargi w wyłonieni zostali wykonawcy.

12) Nastąpi kontynuacja przebudowy drogi Kozin-Mikorowo. Starostwo Bytów przeprowadza obecnie przetarg na ukończenie 400 metr. odcinków w samych miejscowościach Kozy i Mikorowo. Na wykonanie remontu 2,5 km odcinka pomiędzy miejscowościami do 15 kwietnia b.r. zostanie złożony nowy wniosek do Ministerstwa Infrastruktury. W tym przedsięwzięciu uczestniczymy  w kosztach w wysokości 50%.

13)  Pozytywnie oceniony został wniosek na budowę w m. Cz. Dąbrówka( przy CIT) miejsca na tzw. ,,Mój Rynek”. Będzie to infrastruktura: miejsca parkingowe, oświetlenie, stoiska handlowe, mały obiekt handlowy. Realizacja projektu nastąpi na przełomie 2018/2019 r. i znacznie usestetyzuje ten zakątek miejscowości i kompleks sportowy.

14)  Z dofinansowaniem 60 % z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w 2018r. budowę drogi 1000mb (FOGR) z płyt ,,Jumb”. Jest to połowa odcinka drogi łączącej Bochowo z m. Smolniki gm. Sierakowice. Dokończenie dalszego odcinka 1000mb nastąpi w 2019r.

Zadania realizowane w 2018r. ze środków własnych i funduszy sołeckich


 • Bochowo-dofinansowanie drogi Bochowo-Smolniki

 • Bochówko-remont drogi ( 200mb) w m. Gliśnica

 • Cz. Dąbrówka-budowa ulicy Jabłoniowej z polbruku ok. 100mb

 • Dęby- budowa drogi Deby-Rokitki ok. 400mb (gruzobeton, kruszywo)

 • Jasień- budowa drogi osiedlowej z polbruku ok. 100mb

 • Jerzkowice-budowa chodnika ok. 200mb

 • Karwno- budowa chodnika ok. 200mb

 • Kleszczyniec- budowa drogi ok. 100mb

 • Kotuszewo- nawierzchnia drogi ok. 200mb

 • Mikorowo- budowa drogi z polbruku ok. 100mb

 • Mydlita- remont drogi ok. 200mb

 • Nożynko- budowa chodnika ok. 100mb

 • Nożyno-budowa drogi wewnętrznej ok. 100mb

 • Otnoga- remont drogi ok.200mb

 • Przylaski- remont drogi ok. 100mb (asfalt, polbruk)

 • Rokity- budowa drogi z polbruku ok. 150mmb

 • Rokiciny- budowa drogi ok. 200mb.


Wójt Gminy
Jan Klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego