System ostrzegania - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

System ostrzegania

 System powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach


Powiat Bytowski wraz z gminami: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino oraz Tuchomie, realizuje partnerski projekt pn.: „Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiacie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia, w szczególności powodziowego”.

Projekt realizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 009 945,08 zł, dofinansowanie wynosi 2 558 945,08 zł tj. 85%.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w skali lokalnej, a także lepsze zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawalnymi opadami oraz innych zagrożeń naturalnych. W ramach projektu zaplanowane zostały do realizacji prace związane z montażem urządzeń systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia.

Projektowany system składa się z następujących elementów:
• stacje pogodowe mierzące parametry środowiskowe takie jak: siła wiatru, temperatury, wilgotność, opady;
• stacje pomiarowe mierzące poziom i szybkość ewentualnego przybierania wody w kluczowych miejscach;
• system transmisji danych niezależny od powszechnie używanego systemu GSM;
• syren elektronicznych, które oprócz dźwięku syreny mogą również przekazywać komunikaty głosowe;
• tablice wyświetlające komunikaty tekstowe;
• dodatkowy system oparty na powiadamianiu o zagrożeniach za pomocą wiadomości sms.

Efekty projektu

Nowy system powiadamiania i alarmowania spowoduje realizacje założonych celów, a także spełni określone potrzeby regionu w postaci monitorowania stanu środowiska, w tym poziomu wód w miejscach mogących powodować zagrożenia powodziowe. Umożliwi monitorowanie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, co spowoduje lepsze możliwości reagowania i podejmowania działań zapobiegawczych bądź ewakuacyjnych
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego