Opłaty za przedszkole - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Opłaty za przedszkole

 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na XXXVII sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 19 marca 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka.

Uchwała ta określa czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.


Świadczenia oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Czarna Dąbrówka, nauczanie, wychowanie i opieka są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.


Wysokość pobieranej opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym wynosi 1 zł.


Wypracowana uchwała wynika z zgłaszanych potrzeb środowiska rodziców. Po skonsultowaniu organizacji przedsięwzięcia z dyrektorami szkół podjęliśmy wspólnie decyzję iż nowe zasady wprowadzone zostaną od 1 września 2018 r. Związane jest to z koniecznością skoordynowania zabezpieczenia kadrowego i transportu. Kolejny rok w którym stworzone zostają coraz to lepsze warunki dla tych najmłodszych.


Zabezpieczamy w ten sposób brak samodzielnych przedszkoli. W 2010 roku w naszych szkołach istniał jeden oddział przedszkolny dla dzieci od lat 3 do 6. Obecnie istnieje ich 10 od nowego roku szkolnego będzie ich 11.Szkoły zapewniają w wydłużonym czasie obecność w przedszkolu odpowiednią „drzemkę” i posiłek.

Wójt Gminy
Jan Klasa 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego