Inwestycje 2015-4 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje 2015-4

 
 


ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW


1. Remont drogi w Rokitach na odcinku 200 mb. do P. Zblewski - Klasa: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej; wartość 47 121,30 zł.


2. Remont drogi w kierunku Państwa Kon kel: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej; wartość 39 533,42 zł.


3. Remont drogi w miejscowości Kłosy(płyty JUMBO) ¡wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 38 488,96
(w tym dofinansowanie z FS-6 000,00 zł).

4. Wykonanie remontu chodnika ul. Jeziorna w Czarnej Dąbrówce: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 30.557,54 (w tym dofinansowanie z FS19 500,00 zł).


5. Remont drogi- ul. Kaszubska w Czarnej Dąbrówce (płyty JUMBO)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej; wartość 64 625,79 zł. (w tym dofinansowanie z FS-9 000,00 zł).

6. Remont chodnika przy ul. Jeziornej w Czarnej Dąbrówce-wykonawca: Firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna
: wartość 70 708, 92 zł (zadanie wykonano w porozumieniu z ZDP Bytów).

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożynko-Rybakówka: wykonawca- Przedsiębiorstwo "DROMOS", wartość zada- nia-36.016,22 zł. (50% udział firmy Aller).


8. Remont drogi na długości 200 mb. w miejscowości Nożynko- wykonawca
-Zakład Go-spodarki Komunalnej, wartość: 21.419,71 zł.

9. Wykonanie z kostki polbrukowej zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Nożynko: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej; wartość-13 067,00 zł.( w tym dofinansowanie z FS-9 523,00 zł).


10. Remont drogi Mydlita-Rudka (kier. P. Wożniak)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 56 832,72 zł.

11. Modernizacja drogi (ok.200mb) gruntowej przy rybakówce w miejscowości Jasień: wykonawca Zakład Gospodarki Komunal¬nej,wartość-38 117,01 zł.
(w tym dofinansowanie z FS Jasień-8 000,00 zł).

12. Wykonanie prac polegających na założeniu instalacji odwadniającej do budowanego odcinka drogi /asfalt - szkoła/w miejscowości Jasień: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 21107,40 zł.


13. Budowa drogi wewnętrznej z polbruku na odcinku 135 mb: wykonawca firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna (Pomorskie); wartość-141 863, 68 zł. (w tym dofinansowanie z FS-15 500,00 zł).


14. Remont drogi w miejscowości Wargowo w kier. P. Okuniewskich.: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość-49 443,68 zł.


15. Remont drogi w m. Drążkowo: wykonawca- Zakład Gospodarki Komunalnej,wartość-15.189,11 zł.


16. Remont drogi gruntowej na długości 250 mb. od P. Mański do P. Szela w miejscowości Kleszczyniec: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 41 674,50 zł.


17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połupino dz. nr ll/6:wykonawca-Za- kład Budowlany „BIELAWA" Franciszek Bielawa z Czarnej Dąbrówki, wartość 162 993,50 zł.
(w tym dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 58 078 zł).

18. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kartkowo": wykonawca Przedsiębiorstwo "DROMOS", wartość 65.047,28 zł
(w tym dofinansowanie z FS 7721,00 zł).

19. Budowa chodnika w Bochowie-wykonawca firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna., wartość 65 863, 26 zł. (w tym 50% udział ZDP Bytów oraz dofinansowanie z FS w kwocie 6579,00 zł).


ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW

1. Naprawa drogi w m. Mydlita (nawiezienie kruszywa, wyrównanie nawierzchni): wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość-1 859.76 zł.

2. Naprawa nawierzchni drogi w m. Kłosy: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 3151,43 zł.


3. Żwirowanie nawierzchni drogi w m. Kleszczyniec: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1555,43 zł.


4. Remont drogi w m. Kleszczyniec ( działka nr 264,49/2)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 3126,84 zł.

5. Naprawa drogi w m. Osowskie(nawiezie- nie kruszywa, wyrównanie)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 2 046,23 zł.

6. Naprawa drogi w Jasień i w m. Rudka; wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 4 567,85 zł.


7. Modernizacja drogi w m. Mydlita( dz.20/4,36,61)
: wykonawca Firma Formela, wartość 27 239,09 zł.

8. Remont drogi w m. Rudka: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1 578,09 zł.


9. Wykonanie II cz. zadania-Modernizacja drogi w m. Mydlita: wykonawca Firma Formela, wartość 60 498,17 zł.


10. Naprawa drogi Karwno-Soszyca (uzupełnienie ubytków, równanie)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1481,72 zł.

11. Remont drogi w m. Rokity: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 4 209,94 zł.


12. Remont dróg w m. Rokity, Rokiciny, Kłosy (uzupełnienie ubytków) ¡wykonawca Zakład gospodarki Komunalnej, wartość 4 841,40 zł.


13. Remont drogi w m. Bochowo
- wybudowanie(uzupełnienie ubytków, równanie): wykonawca zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 4104,99 zł.

14. Remont drogi w m. Mikorowo(uzupełnienie ubytków, równanie) ¡wykonawca zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 2 332,26 zł.


15. Remont drogi w m. Czarna Dąbrówka, ul. Jabłoniowa (uzupełnienie ubytków, równanie) ¡wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1470,10 zł.


16. Remont drogi w m. Czarna Dąbrówka, ul. Jeziorna, Jabłoniowa: wykonawca zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 5 883,25 zł.


17. Remont drogi w m. Rokity
(naprawa zatoki autobusowej, równanie, nawiezienie kruszywa), wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 2118,80 zł.

18. Naprawa drogi w m. Połupino (nawiezienie kruszywa i żwiru)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 4 776,95 zł.

19. Remont drogi w m. Jasień (działka nr 622,11): wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 2 391,06 zł.


20. Ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do ZS w Rokitach: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 9 014,73 zł.


21. Naprawa drogi w m. Czarna Dąbrówka, ul. Przemysłowa: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1 498,14 zł.


22. Remont drogi w m. Osowskie, Kleszczyniec: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1391,62 zł.


23. Wykonanie remontu drogi gminnej obręb Nożyno(działka nr 101/23) ¡wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 20177,46 zł.


24. Remont drogi w m. Drążkowo: wykonawca zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 15189,11 zł.


25. Napraw drogi w m. Karwno-Soszyca9uzupełnienie ubytków, równanie) ¡wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 6 390,00 (całość sfinansowana z FS).


26. Remont drogi w m. Rokiciny : wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 1622,05 zł.
(FS S. Rokiciny).

27. Remont drogi w m. Rokiciny(uzupełnienie ubytków, równanie) ¡wykonawca zakład Gospodarki Komunalnej, wartość 2111,70 zł.


28. Remont drogi Rokity - Rokitki: wartość 218 263,50 zł.
(w tym 50% dofinansowanie z ZDP Bytów).

29. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mydlita - Kłosy: wykonawca DAN INSTAL Daniel Dąbrowski - Ręboszew, wartość zadania 118007,00 zł.
(w tym dofinansowanie z Nadleśnictwa Łupawa w kwocie 90.908 zł).

30. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Karwno-dz.nr 379,385,391¡wykonawca HINC Arkadiusz Hinc, Żuromino 15, 83-323 Kamienica Szlachecka, wartość : 53960,44 (dofinansowanie z ANR w kwocie 90.000 zł).


31. Remont chodników w miejscowościach Mikorowo i Kotuszewo: wykonawca Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach, Rokitki 24, 77-116 Czarna Dąbrówka, wartość 39175,50 zł. ( w tym dofinansowanie z FS S.Mikorowo-2 500,00 zł. FS S. Kotuszewo- 7 675,00 zł.


32. Remont drogi w miejscowości Rokiciny (ułożenie płyt JUMBO)
: wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej, wartość kosztorysowa 62 837,32 zł.( w tym dofinansowanie z FS 12 000,00 zł).

33. Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Oskowo-Rokity- dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego w kwocie 10 000,00 zł.
 
 
 
 


STRONA  1, 2, 3, 4,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego