Inwestycje 2015-3 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Inwestycje 2015-3

 

Remont drogi w Drążkowie


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w m. Drążkowo, sołectwo Wargowo. W ramach remontu na długości 230 mb. Wykonano uprofilowanie drogi, wykonanie rowów odwadniających, ułożenie kruszbetonu, wałowanie. Koszt prac wyniósł 15.189,11 zł.


Remont drogi w sołectwie Wargowo


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w sołectwie Wargowo do miejscowości Wargówko w kier. P. Okuniewskich. Prace obejmowały uprofilowanie koryta drogi wykonanie podsypki żwirowej i ułożenie płyt "Jumbo"  na wjazdach oraz na odcinku 250 mb. Pozostała część drogi ok 300 mb zostanie ułożona w tej samej technologii w przyszłym roku. Całość prac została wyceniona na kwotę 49.443.-


Remont drogi w Rokitach


W miejscowości Rokity Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi na odcinku 200 mb. do P. Zblewski - Klasa. Koszt prac wyniósł  47.121,30 zł. Prace obejmowały odtworzenie granic  drogi, wykonanie koryta drogi, poszerzenie poboczy, wykonanie podsypki żwirowej, ułożenie płyt "Jumbo".


Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mydlita-Kłosy


W dniu 15.12.2015 r. odebrano roboty związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Mydlita-Kłosy (dz. nr 20/4 obręb Mydlita, dz. nr 21/3 obręb Kłosy)  na długości 905 mb wraz z przebudową zjazdów. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowie z kruszbetu.

Wykonawcą robót była firma DAN-INSTAL Daniel Dąbrowski mająca siedzibę w Ręboszewie 15A, 83-300 Kartuzy. Wartość robot wyniosła  118 007,00 zł.  Inwestycja realizowana była w porozumieniu z Nadleśnictwem Łupawa, które finansuje 60% wartości całego zadania.Remont chodnika w Czarnej Dąbrówce cz. I


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont chodnika w sołectwie Czarna Dąbrówka. Nowy chodnik został ułożony jako kontynuację z ubiegłego roku wykonana od drogi wojewódzkiej, przy kościele dalej w stronę osiedla ulicy Jeziornej.


Obecnie wybudowano nowy chodnik na długości 110 mb. Szerokości 1,75 mb. Prace obejmowały demontaż starego chodnika, założenie krawężnika i obrzeży, ułożenie nowej nawierzchni z polbruku.


Jak widać kolorystycznie  ten chodnik układamy w innej tonacji charakterystycznej tylko dla Czarnej Dąbrówki. Prace wyniosły 30.557,54 zł z czego fundusz sołecki dofinansował go w kwocie 19.500,-zł.Przebudowa chodnika w Czarnej Dąbrowce cz. II


W dniu 21.09.2015 odebrano inwestycję pn. Przebudowa chodnika na długości 240 mb. w m. Czarna Dąbrówka. Wykonawcą zadania była Firma PPHU "Da-Bruk" z Pomnieczyna która wykonała prace.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego chodnika, korytowanie, ułożenie obrzeży i krawężników, ułożenie polbruku.

Zadanie wykonano w ramach wspólnego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych. Wartość zadania 70 708, 92 zł.Remont chodnika w Mikorowie


W dniu 02.12.2015 r. odebrano chodnik w Mikorowie. Remont chodnika wykonała  Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach za kwotę 7 380,00 zł brutto. Wyremontowany chodnik ma wymiary 27 m x 1,5 m. Koszt remontu chodnika wyniósł 7 380,00 zł, z czego ramach środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono na ten cel kwotę 2 500,00 zł.

 
 
 


Remont chodnika w Kotuszewie


W dniu 02.12.2015 r. odebrano roboty związane z remontem chodnika w miejscowości Kotuszewo na długości 130,0 m. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach. Wartość robot wynosi  31 795,50 zł brutto.

W ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na ten cel kwotę 7 675, 30 zł.


 
 
 
 Budowa chodnika w Bochowie


W dniu 21.09.2015r dokonano odbioru budowy chodnika (dł. 230 mb, szerokość 1,6 mb )  w miejscowości Bochowo. Zadanie wykonała firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna. Była to inwestycja wykonana wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych przy 50% udziale w kosztach, gdzie łączna wartość całego zadania wyniosła 65 863, 26 zl.


Budowa chodnika w miejscowości Bochowo była realizowana sukcesywnie i w bieżącym roku to zadanie ukończono w całości ze środków własnych , funduszu sołeckiego i udziale Starostwa. Łączna długość chodnika wyniosła ok 650 mb

 
 
 
 
 
 


STRONA  1, 2, 3, 4,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego