Gala Strażacka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Gala Strażacka

 
 
 
 

I UROCZYSTA GALA RYCERZY FLORIANA

18 lutego 2017r. o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyło się uroczyste spotkanie  w którym uczestniczyli strażacy z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, honorowi dawcy krwi, goście zaproszeni oraz osoby wspierający działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie mł. bryg Dariusz Kaźmierczak,  Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP Dh. Andrzej Roda, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Barzowski, Radny Rady Powiatu Bytowskiego Zbigniew Kosiński, Przewodniczący Rady Gminy Cz. Dąbrówka Tadeusz Gralak,  Sekretarz Gminy Czarna Dąbrówka Danuta Karcz-Karczewska, Ks. Antoni Stranc, Doktor Maria Nowak, Radny Gminy Czarna Dąbrówka Tomasz Naderza , Członek Honorowy OSP Druh Stanisław Dziadosz.

Część oficjalna uroczystość rozpoczęła się od wprowadzeniu sztandaru Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej Dąbrówce oraz złożenia ślubowania przez nowo wstępujących strażaków –ratowników, którym asystowała kompania honorowa złożona ze strażaków reprezentujący wszystkie jednostki OSP. Ślubowanie przyjął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Jan Klasa. Kolejnym punktem uroczystości było powitanie gości zaproszonych oraz członków wspierających OSP. W ramach podziękowania za okazane wsparcie każdy otrzymał pamiątkowy statuetkę strażaka oraz dyplom członka wspierającego.

Następnie Komendant Gminny OSP Dh Andrzej Rusiecki oraz Dh Tomasz Malek przedstawili gościom zarys działalności poszczególnych jednostek oraz siły i środki bojowe jakimi dysponują. Uroczystość była również okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom. Brązowym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Dh Damian Michańczyk, a odznaką 60 lat służby Dh Stanisław Dziadosz.

Niespodzianka gali było wręczenia po raz pierwszy „Florianów Strażackich” dla strażaków wyróżniających się w minionym roku.
Kategoria „PREZES OSP” – Dh Bogdan Sójka OSP Mikorowo
Kategoria „Naczelnik OSP” – Dh Zdzisław Papinigus OSP Rokity
Kategoria „Kierowca OSP” – Dh Mirosław Wenta OSP Rokiciny
Kategoria „Kultywowanie tradycji OSP” – Dh Danuta Toporek OSP Jasień
Kategoria „ Aktywny emeryt OSP” – Dh Zbigniew Nasfeter OSP Nożyno
Kategoria „ Florian Komendanta” – Dh Tomasz Szymański OSP Czarna Dąbrówka

Każda z osób wyróżnionych otrzymała pamiątkową statuetkę. Miłym akcentem całej uroczystości było również wręczenia kwiatów przez Pana Wójta Jana Klasę oraz Komendanta Gminnego OSP Dh Andrzeja Rusieckiego małżonkom strażaków, którzy w sposób szczególny poświęcają swój wolny czas działając bezinteresownie dla dobra jednostek OSP.

Również podziękowania i pamiątkowe listy gratulacyjne otrzymali przybyli na uroczystość Honorowi Dawcy Krwi.

W organizacje i oprawie gali włączyły się stowarzyszenia „Barwy Rokit”, „Cztery Pory Roku”, Zespół Szkół w Rokitach, Zespół Szkół w  Nożynie, Koło myśliwskie „OSTOJA” Mikorowo oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

W miłej atmosferze i suto zastawionych stołach bawiono się do białego rana.

 


I Uroczysta Gala Rycerzy Floriana część 1 – Rozpoczęcie galiI Uroczysta Gala Rycerzy Floriana część 2ŚlubowanieI Uroczysta Gala Rycerzy Floriana część 3 - Część ArtystycznaI Uroczysta Gala Rycerzy Floriana część 4 - Powitanie gości i wręczenie nagródI Uroczysta Gala Rycerzy Floriana część 5 - Zabawa taneczna i poczęstunek z dzika


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego