Budżet 2018 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Budżet 2018

 


Budżet 2018


Obecne wydanie kuriera  ,,Kuriera”  przygotowujemy tuż przed posiedzeniem Rady Gminy,  na której złożony został projekt budżetu na 2018r. Chciałbym się podzielić jednak chociaż po części z jego konstrukcją. Do sposobu wykonania budżetu i inwestycji planowanych na bieżący 2017 rok  odniosę się w następnym wydaniu ,,Kuriera”.


W bieżącym roku planowane wydatki budżetowe wyniosą 33,2 mln zł, przyszły 2018 r. planowane są w kwocie 36,6 mln zł.


Dochody pochodzące głównie z subwencji, dotacji, miejscowych podatków, uzyskanych środków unijnych  na bieżący rok planowane są w kwocie 29,1 mln zł, natomiast w 2018r wyniosą one 32,6mlz zł.


To co najbardziej interesuje każdego mieszkańca to z pewnością skala inwestycji. Planowane inwestycje w bieżącym roku zamkną się kwotą 8,7 mln zł, natomiast w przyszłym roku planujemy kwotę 11,1 mln zł. Wymienię główne zadania, które będziemy realizować z własnych środków i z udziałem środków unijnych w ramach już rozstrzygniętych konkursów.
1) Udział Gminy w inwestycjach drogowych realizowanych wspólnie ze Starostwem- 200.000 zł
2) Budowa drogi asfaltowej w ramach środków unijnych w m. Mikorowo- 859.062;
3) Budowa drogi polbruk ( przy kościele)w m. Nożyno – 350.340;
4) Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w m. Czarna Dąbrówka (asfalt) – 404.326;
5) Adaptacja budynku po banku krwi w m. Jasień – 300.000;
6) Budowa systemu alarmowego powiadamiania w ramach projektu powiatowego PSP – 329.535;
7) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Czarna Dąbrówka – 400.000;
8) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarna Dąbrówka – 100.000;
9) Modernizacja oświetlenia ulicznego całej gminy w ramach projektu unijnego – 1.015.138;
10) Termomodernizacja obiektów remiza OSP Rokity, Sala Wiejska Nożyno w ramach projektu unijnego – 792.000;
11) Modernizacja źródeł energii na obiektach publicznych i osób fizycznych ( piece, fotowoltaika, solary) projekt wysłany do oceny – 3.090.622;
12) Budowa Społecznego Centrum aktywności – projekt Stowarzyszenia w m. Rokity – 50.000;
13) Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Czarna Dąbrówka – 10.000;
14) Zagospodarowanie placu wiejskiego – plac zabaw w m. Kozy – 18.000;
15) Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Podkomorzyce – 14.632;
16) Przebudowa drogi (asfalt) w m. Zawiaty w ramach projektu unijnego – 1.819.848;
17) Budowa drogi i chodników ze środków własnych – 800.000;
18) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 20.000;

Jak każdego roku budżet dostosowujemy do zmian, które wymuszają głównie przypadki pozytywnego rozpatrzenia składanych projektów unijnych przez Stowarzyszenia lub naszą administrację.


Takie zmiany nastąpią, ponieważ część wniosków została już złożona, następne składamy w terminie do końca każdego b.r. na te cele musimy znaleźć środki , ponieważ dofinansowania są na poziomie 80%.


Wójt Gminy
Jan Klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego