Aktualności 2 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności 2

 NEWS

Pożar zabudowań gospodarczych w Jerzkowicach
W dniu 22.03.2018 r. około godz. 1.30 w nocy Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informacje, iż w miejscowości Jerzkowice pali się budynek gospodarczy.
WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

I ruszyli sięgnąć  marzeń
16/ 17 marca  z Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK odbyła się pierwsza nocka  w ramach projektu” Sięgamy marzeń” dofinansowanego z programy Równać Szanse. 15 uczniów, z klas gimnazjalnych, pod opieką  Mirosławy Puttkammer  - prezesa stowarzyszenia „Szkoła z ikrą” oraz Anny Paul – pomysłodawczyni działania,  poznawało bliżej projekt, jednocześnie się integrując.


__________________________________________________________________________________________________

Stanowisko Komendanta Gminnego OSP odnośnie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Szanowni Radni Gminy Czarna Dąbrówka, w imieniu strażaków z OSP Jasień oraz OSP Nożyna oraz swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować za podjęcie uchwały która umożliwi zamianę 40 letniego samochodu pożarniczego marki STAR, który ze względu na wiek, nie tylko nie zapewniał możliwości odpowiedniego niesienia pomocy mieszkańcom Naszej gminy, ale także zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu druhom gotowym na jej niesienie.


__________________________________________________________________________________________________

Nowy samochód dla OSP
Wydawało  się, iż ostatnia, lutowa, Sesja Rady Gminy odbędzie się  standardowo, bez elementów emocji. Taki element zaskoczenia  przyniosło  jednak głosowanie na uchwałą przyznającą środki na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP. Omawiana uchwała na komisjach nie  wzbudzała żadnych emocji ani sprzeciwów. Nie zadawano żadnych pytań o celowości czy potrzebie. Przedstawione uzasadnienie zakupu  wydawało się  logiczne, nie budzące sprzeciwów.


__________________________________________________________________________________________________

Remont świetlicy wiejskiej w Nożynie
Do końca marca b.r. nastąpi szczegółowe opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w m. Nożyno. Publikujemy jej częściowo opracowany wygląd elewacji.  Dokumentację opracowuje architekt , który urodził się w Nożynie i spędził tam dzieciństwo, obecnie mieszkaniec  Gostkowa mgr. in. Jarek Jaśniak. Ogłoszony przetarg w kwietniu wyłoni wykonawcę prac budowlanych.


__________________________________________________________________________________________________

Mistrzostwa Podlodowe Koła PZW Lipień
11 marca 2018 roku na jeziorze Karwno Duże odbyły się Mistrzostwa Podlodowe Koła PZW Lipień. W mistrzostwach uczestniczyło 16 wędkarzy z których jedenastu rywalizowało w zawodach. Sędzia główny mistrzostw był Andrzej Duszkiewicz.


__________________________________________________________________________________________________

Młodzi SUPERliderzy w natarciu
Ruszyła realizacja projektu "Młodzi SUPERliderzy w natarciu" w ramach Programu Równać Szanse. 20 młodych społeczników z naszej gminy odbyło dwudniowe szkolenie. Podczas pierwszego dnia młodzież poznała plan projektu. Sami ustalili przebieg działań, wybrali miejscowości, w których niebawem zaczną pracować, ustalili jaki sprzęt chcą kupić w projekcie, debatowali nad założeniem Młodzieżowej Rady Gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Kobiet w Unichowie
Z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Unichowie zorganizowano wspólne spotkanie przy kawie i pysznych ciastach. Na spotkaniu obecny był Sołtys Kazimierz Szczegielniak oraz Radny Roman Zwolski zaszczycił nas także swoją obecnością Wójt Gminy Jan Klasa. Były piękne życzenia od panów i okazja do wspólnego, miłego spędzenia czasu. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze.


__________________________________________________________________________________________________

Kulinarna przygoda z jajami w tle
09.03.2018 r. kolejna grupa dzieci odwiedziła seniorki z Czarnej Dąbrówki, które współtworzą wielkanocne warsztaty kulinarne dla najmłodszych uczniów. Tym razem była to klasa I ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce pod opieką pani Magdaleny Walaszek. Uśmiechnięta, chętna do pracy grupa wysłuchała wierszy i zagadek, które odczytała pani Helena Greszta. Następnie wszyscy zabrali się do twórczej pracy z jajkami.


__________________________________________________________________________________________________

Grali w koszykówkę
7 marca w sali sportowej szkoły podstawowej Czarna Dąbrówka rozegrano Mistrzostwa Gminy w piłce koszykowej klas gimnazjalnych dziewcząt i chłopców. W mistrzostwach udział wzięły szkoły z Czarnej Dąbrówki i Rokit. Tytuły wywalczyli - wśród dziewcząt Czarna Dąbrówka, która pokonała koleżanki z Rokit  20 : 16.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonych wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Czarna Dąbrówka na realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka dotyczące zakazu wypuszczania psów
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie Gminy Czarna Dąbrówka przypominam mieszkańcom o obowiązku ciążącym na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Możliwość s
kładania wniosków przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Gminy Czarna Dąbrówka z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.


__________________________________________________________________________________________________

Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi
Gmina Sulęczyno jako Lider projektu, w partnerstwie z Gminami: Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Sierakowice, Tuchomie oraz przedsiębiorstwem KAJAKI  Rolbiecki Tomasz,  realizuje projekt:  „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 „Konwersja”, Działania 8.4. „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego”.


__________________________________________________________________________________________________

Wyjątkowe jaja
Za nami kolejne spotkanie z uczniami, tym razem, 2.  marca 2018 r.,  odwiedziła nas grupa dzieci z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce pod opieką pani Bożenki Węsierskiej i pani Irenki Żwirek.  Warsztaty rozpoczęliśmy od odczytania kilku zagadek dotyczących wiosny i tradycji wielkanocnych.


__________________________________________________________________________________________________

Wielkanocne jajka niespodzianki dla najmłodszych
1 marca Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę odwiedziła uśmiechnięta, radosna i niezwykle grzeczna grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, pod opieką pani Bożenki Mileczwyk i Danieli Siedleckiej.  Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od odczytania przez Annę Paul kilku zagadek o wiośnie oraz Świętach Wielkanocnych.


__________________________________________________________________________________________________

100. urodziny Pani Amalii Magulskiej
W dniu 24 lutego br. mieszkanka naszej Gminy Amalia Magulska z Mikorowa obchodziła piękny jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili  włodarze Czarnej Dąbrówki, a w wśród nich: Wójt Gminy Jan Klasa, Radny Powiatowy Zbigniew Kosiński, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gralak, Radni Rady Gminy:  Beata Łozowska, Tomasz Naderza, Wiesław Maciaszek, Kierownik bytowskiego oddziału ZUS Renata Smentoch, Kierownik miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Bryjka, sołtys Mikorowa Damian Lutz.


__________________________________________________________________________________________________

Powołanie komisji opiniującą wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy
Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku.


__________________________________________________________________________________________________

Lekcja teatralna dla najmłodszych
28.02.2018 r. w sali widowiskowej GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie z przedszkolakami ze szkoły w Czarnej Dąbrówce (dwa oddziały przedszkolne). Nasi milusińscy poznali kilka najprostszych słów związanych z teatrem, takich jak: teatr, aktor, scena, kukiełka itp. Mieli również możliwość wcielenia się w rożne role i przymierzyć niektóre kostiumy teatralne znajdujące się w naszej garderobie.


__________________________________________________________________________________________________

V Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Bytowie
Dnia 17 lutego 2018 roku w sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie odbył się V Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Do rywalizacji zgłosiły się trzy koła z powiatu bytowskiego. O tytuł najlepszych walczyły gospodynie KGW Trzebiatkowa, KGW „Świerzenko” z Świerzenka (gmina Miastko) oraz nasze koło KGW „Cztery Pory Roku” z Czarnej Dąbrówki.


__________________________________________________________________________________________________

Wyjazd na Halowy Miting Lekkoatletyczny Copernicus Cup w Toruniu
15 lutego w ramach projektu Kumulacja Aktywności młodzież miała okazję na żywo kibicować najlepszym lekkoatletom świata podczas Halowego Mitingu Lekkoatletycznego Copernicus Cup w Toruniu. Najważniejszym wydarzeniem mitingu był absolutny rekord Polski w pchnięciu kulą Konrada Bukowieckiego - 22.00m, rekord Polski w biegu na 400m kobiet Justyny Święty - Ersetic - 51,78s, uzyskanie najlepszego wyniku na świecie w skoku o tyczce przez Piotra Liska - 5,91m.


__________________________________________________________________________________________________

Powiatowe Mistrzostwa w Minisiatkówce Dziewcząt
14 lutego w hali sportowej  MOSiR w Miastku rozegrano powiatowe mistrzostwa w minisiatkówce dziewcząt szkół podstawowych. Rywalizowały w nich podopieczne  Piotra Szczerby ze szkoły w Rokitach, które awans do tych finałów wywalczyły zwyciężając w mistrzostwach gminnych, a następnie w półfinałach powiatowych.


__________________________________________________________________________________________________

Młodzi SUPERliderzy w natarciu
Rozpoczęła się rekrutacja do projektu "młodzi SUPERliderzy w natarciu". Wszystkich chętnych w wieku 13 - 19 lat, którzy chcą spędzić ciekawie czas, odbyć interesujące szkolenia, odmienić swoją okolicę, zapraszamy do udziału w niesamowitej przygodzie - do miłego zobaczenia.
_________________________________________________________________________________________________


„Umiem Pływać”  2018
Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Rokitnik otrzymało grant w wysokości 22.680,00zł w ramach otwartego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.


__________________________________________________________________________________________________

Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (U-18) i Juniorów (U-20)
W dniach 9-11 luty w Toruniu odbywały się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Wśród uczestników tych mistrzostw znaleźli się uczniowie ze szkoły w Rokitach -  Dominika i Mikołaj Szczerba rywalizujący w kategorii junior młodszy, U-18 (zawodnicy do 18 roku życia). Dominika startująca w pchnięciu kulą, z nowym halowym rekordem życiowym 11,86m, zajęła 13 lokatę (była najmłodszą zawodniczką w tej konkurencji).


__________________________________________________________________________________________________

Przygotowania drużyn GTS do rundy wiosennej
9 stycznia drużyny GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek piłkarskich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej sezonu 2017/18. Treningi wszystkich drużyn odbywają się dwa razy w tygodniu w sali sportowej Szkoły Podstawowej Czarna Dąbrówka .


__________________________________________________________________________________________________

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
PSZOK znajduje się przy Oczyszczalni Ścieków w Podkomorzycach. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych miejscach wskazanych przez prowadzącego PSZOK.


__________________________________________________________________________________________________

Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2018 r
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: „Wspieranie organizacji pozarządowych” w 2018 r.


__________________________________________________________________________________________________

Nabór wniosków
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku
.


__________________________________________________________________________________________________

Kontrowersyjne instalacje hodowlane w naszej gminie
Praca administracji Urzędu Gminy i moja w minionym roku w poważnej części skupiała  się na wydarzeniach związanych z instalacjami hodowlanymi. Jak wiemy miały one w stosunku do hodowli trzody chlewnej w miejscowości Czarna Dąbrówka swoja mocną dozę emocji i zdarzeń, których skutki trwają do dziś.


__________________________________________________________________________________________________

Kolejne dofinansowania dla GTS Czarna Dąbrówka
Gminne Towarzystwo Sportowe otrzymało dobrą wiadomość z Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku. Informacja dotyczy pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie organizowanych i współorganizowanych przez GTS Czarna Dąbrówka imprez sportowych w roku 2018. Zarząd Pomorskiego Zrzeszenia LZS postanowił przyznać dofinansowanie
.


__________________________________________________________________________________________________

Zebranie Sprawozdawcze PZW Lipień
W dniu 11 lutego 2018 roku w sali widowiskowej GCKiB w Czarnej Dąbrówce  odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Koła PZW Lipień. Wśród gości byli między innymi Starosta Leszek Waszkiewicz, Wójt Gminy Jan Klasa, Prezes Zarządu Głównego PZW Teodor Rudnik, Prezes Rejonu PZW w Słupsku Zdzisław Ardzijewski. Podczas zebrania podsumowano ubiegły sezon i wręczono nagrody najlepszym wędkarzom.


__________________________________________________________________________________________________

Debiut młodych piłkarzy GTS
W niedzielę 11 lutego młodzi piłkarze GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka rocznik 2009 i młodsi wzięli udział w turnieju halowym Przodkowo CUP. Było to debiutancki występ podopiecznych Jakuba Gralaka w tak dużym i silnie obsadzonym turnieju. Duża hala sportowa spora widownia powodowały, że trema i co za tym idzie spory stres, szczególnie w pierwszych meczach paraliżowały małych piłkarzy z Czarnej Dąbrówki.


__________________________________________________________________________________________________

Zawodnicy GTS w Pucku
Niedzielę 11 lutego dwóch zawodników GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka udało się do Pucka, aby wziąć udział w zawodach biegowych IV Bieg Zaślubin Polski z morzem "Od Hallera do Hallera" organizowanych z okazji obchodów 98. już rocznicy tego historycznego faktu. W nieco mroźnej pogodzie wśród 424 zawodników, którzy ukończyli bieg na malowniczej trasie liczącej około 11 km nasi zawodnicy osiągnęli następujące wyniki.


__________________________________________________________________________________________________

II Marsz Rekreacyjny
W sobotę 10 lutego odbył się drugi, wspólny marsz rekreacyjny. O godzinie 11.00 na obiekcie sportowym w Cz. Dąbrówce zebrała się grupa osób zainteresowanych wspólnym spędzeniem czasu wolnego na świeżym powietrzu. Po ustaleniu trasy marszu wyruszono w teren. Tym razem w ciągu prawie dwóch godzin maszerowano ścieżkami leśnymi w okolicy Cz. Dąbrówki.


__________________________________________________________________________________________________

Pierwszy sparing GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka
W sobotę 10 lutego o godzinie 16.00 na sztucznym boisku w Bytowie seniorzy GTS GR Bieliński Cz. Dąbrówka rozegrali swój pierwszy sparing.  Przeciwnikiem była drużyna Kaszubia Studzienice  występująca rozgrywkach klasy okręgowej. Jak na pierwszy kontakt po wyjściu z sali podopieczni trenera Tadeusza Gralaka wypadli całkiem przyzwoicie. Do przerwy GTS prowadził 1:0 po golu zdobytym przez Damiana Sobisza.


__________________________________________________________________________________________________

Karnabal „ALE KOSMOS”
I rakieta wystartowała … 9 lutego w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce odbył się dla dzieci  karnabal. Impreza rozpoczęła się od interaktywnego  przedstawienia pt. Cztery mile za piec w wykonaniu Teatru Władcy Lalek ze Słupska. Następnie wolontariusze  zabrali dzieci w odlotową, fantastyczną i niezwykłą  podróż w nieznane, a to za sprawą przygotowanej przez nich scenki.


__________________________________________________________________________________________________

Bal karnawałowy dla seniorów
W klimacie święta zakochanych i z pączkami na stole grupa ponad 40 seniorów, 8 lutego, uczestniczyła w balu walentynkowym. Był to wieczór pełen niespodzianek.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego