Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

 NEWS

Pożar zabudowań gospodarczych w Jerzkowicach
W dniu 22.03.2018 r. około godz. 1.30 w nocy Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informacje, iż w miejscowości Jerzkowice pali się budynek gospodarczy.
WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Gmina Czarna Dąbrówka – miejsce otwarte na nowe inwestycje
Serdecznie zapraszam do gminy Czarna Dąbrówka – miejsca otwartego na nowe inwestycje. Atrakcyjne położenie, dobra infrastruktura komunikacyjna oraz zróżnicowane formy zagospodarowania terenu wskazują, że jesteśmy miejscem atrakcyjnym do inwestowania w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego.Naszym nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców i stabilny rozwój całej gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca zasad przechowywania i stosowania nawozów naturalnych...
Zasady przechowywania i stosowania nawozów naturalnych, czyli gnojówki i gnojownicy uregulowane zostały w wielu aktach prawnych zarówno unijnych jak polskich.


__________________________________________________________________________________________________

Dobre praktyki przy stosowaniu nawozów naturalnych
W naszej gminie jest sporo pól uprawnych, a w ich sąsiedztwie bliższym i dalszym stoją domy. Wiadomo, że o uprawy należy dbać między innymi nawożąc ziemię. Niestety wiąże się to z bardzo nieprzyjemnym zapachem. Zwłaszcza w upalne dni.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie realizacji oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2005 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Informuję, że podmioty które uzyskały kwotę dotacji niższą niż wnioskowaną muszą do dnia 24.04.2018 dokonać korekty kalkulacji przewidzianych kosztów zadania lub zakresu rzeczowego zadania. Wzór zaktualizowanej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w załączeniu. Sporz. Aldona Drywa


__________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia ofert i zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


__________________________________________________________________________________________________

Jak co roku ARiMR ostrzega - Nie wypalaj traw! Grożą za to kary i cofnięcie dopłat!
Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe. Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które w wielu miejscach mogą być celowo podpalane.  Niektórzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie się takich śmieci, a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów użyźniających glebę. Nic bardziej mylnego!


__________________________________________________________________________________________________

IV Biegi Przełajowe XXI Edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce zaprasza na IV Biegi Przełajowe XXI Edycji Grand Prix Czarnej Dąbrówki. Biegi odbędą się 21 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00 na terenach leśnych przy kompleksie sportowym w Czarnej Dąbrówce.
__________________________________________________________________________________________________


Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem
10 kwietnia w Bibliotece w Czarnej Dąbrówce oraz w filii w Jasieniu na spotkaniu autorskim gościł Pan Wiesław Drabik, autor książeczek dla dzieci. Autor prowadził spotkanie w formie konkursów. Recytował  fragmenty swoich książek, zachęcając dzieci do odgadywania rymów. Sympatyczny pisarz nagradzał aktywność dzieci rymowankami układanymi do imion uczestników, rozdawał naklejki i zakładki.


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Sołtysa 2018
W dniu 7 kwietnia w naszej gminie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa, święto obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności. W podziękowaniu za ich społeczną prace i działania na rzecz mieszkańców, Wójt Gminy Jan Klasa, zaprosił  radnych, sołtysów i rady sołeckie do sali GCKiB na uroczyste obchody dnia sołtysa w naszej gminie.


__________________________________________________________________________________________________

Towarzyskie Zawody Spławikowe
Dnia 8 kwietnia 2018 roku odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Czarna Dąbrówka. Zawody odbyły się przy pięknej wiosennej pogodzie nad jeziorem Kopieniec Duży. W zawodach uczestniczyło 22 wędkarzy z których najlepszy okazał się Dariusz Matuszkiewicz.


__________________________________________________________________________________________________

Program ASOS 2018 - "Życie zaczyna się po 60 - tce"
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Barwy Rokit zaprasza osoby pełnoletnie zwłaszcza powyżej 60 roku życia z obszaru sołectwa Jasień i okolic do udziału w projekcie pn.: „Życie zaczyna się po 60 - tce” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.


__________________________________________________________________________________________________

XXXVIII sesja Rady Gminy
Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Sporz. Aldona Drywa.


__________________________________________________________________________________________________

Planowane zadania inwestycyjne na 2018r
Początek roku budżetowego to nowa szansa na zaistnienie nowych inwestycji w gminnej przestrzeni publicznej. W dużej mierze o ich wyborze decydują nowo otwierane linie dofinansowania unijnego z edycji 2015-2020r. Przygotowanie wniosków trwa niekiedy parę m-cy, ponieważ opiera się o dokumentację budowlaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji na ich realizację.


__________________________________________________________________________________________________

Podpisanie umów z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Czarna Dąbrówka
28 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka miało miejsce podpisanie umów z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami z terenu gminy Czarna Dąbrówka. Przedmiotem umów było przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku.


__________________________________________________________________________________________________

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Na XXXVII sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 19 marca 2018 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie Wielkanocne dzieci ze świetlic gminnych
Gry i zabawy wielkanocne to tylko nieliczne atrakcje, które czekały na dzieci ze świetlic 29 marca w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu. Wielkanocna przygoda rozpoczęła się od wręczenia nagród za konkurs  „Kartka Wielkanocna”. Następnie uczestnicy podzieleni na drużyny zawalczyli o czekoladowe jajeczka… a konkurencje były różne od przebrania uczestnika za pisankę poprzez tor przeszkód.


__________________________________________________________________________________________________

Nowy samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla OSP Nożyno
Dział zamówień publicznych Urzędu Gminy  anulował procedurę zakupu  samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nożyno. W trakcie  szczegółowej weryfikacji dokumentacji, kontroli pojazdu i jego wyposażenia okazało się, iż są one niezgodne z  parametrami określonymi w zamówieniu.


__________________________________________________________________________________________________

Ruszyły zapisy do 28 Ogólnopolskiego Bieg Orłów
Miło nam poinformować, że już dostępne są zapisy do Biegu Głównego na 10 km w ramach 28. Ogólnopolskiego Biegu Orłów !!! Gorąco zapraszamy do udziału w największej imprezie biegowej naszej Gminy! Piękne tereny, czyste powietrze, ogromna ilość lasów - to wszystko powoduje zdrowy wypoczynek oraz stwarza okazję do integracji miłośników biegowej aktywności fizycznej.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja o konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2018” oraz „Piękna Wieś 2018”
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.


__________________________________________________________________________________________________

I Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych
24 marca 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyły się I Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych .W prezentacji stołów uczestniczyły panie z Czarnej Dąbrówki, Parchowa, Rokit, Unichowa, Nożyna, Trzebielina, Gołczewa, Kłączna, Bukowiny oraz gościnnie panie z Litwy.


__________________________________________________________________________________________________

Nowe inwestycje w Czarnej Dąbrówce
Poszukiwania inwestorów chętnych do zainwestowania w różne  dziedziny życia społeczno-gospodarczego gminy maja różne  formy. Są to prace  np. o długofalowym strategicznym charakterze. Jest  to np. obecnie realizowany projekt opracowań studium  uwarunkowań. Pozytywny efekt przynoszą również bezpośrednie rozmowy z przedsiębiorcami. Taki pozytywny efekt przyniosły rozmowy dotyczące budowy stacji paliw w Czarnej  Dąbrowce.


__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCZA KOSZTÓW FINANSOWYCH OBSŁUGI SZKÓŁ
Subwencja oświatowa oraz dotacja przedszkolna, które otrzymała Gmina Czarna Dąbrówka na prowadzenie szkół i oddziałów przedszkolnych na rok 2018 wyliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2017r.


__________________________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie konkursu KARTKA WIELKANOCNA
19 marca 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego KARTKA WIELKANOCNA. Ogółem do konkursu przystąpiło 125 uczniów ze wszystkich 4 Szkół Podstawowych gminy Czarna Dąbrówka. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką starannością, różnorodnymi technikami plastycznymi, spełniające kryteria regulaminu konkursu.


__________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR. 26/2018 WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKĄ
Zarządzenie nr. 26/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówką z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy czarna Dąbrówka w 2018 roku.


__________________________________________________________________________________________________

V TYDZIEŃ KASZUBSKI
W dniach od 9. do 14 marca odbył się V Tydzień Kaszubski. Przygotowania trwały od wielu dni, a w czwartek, 8 marca szkoła przybrana została w motywy kaszubskie. W piątek -9 marca- odbyły się warsztaty z Panią Angeliką Szulfer z pracowni „Farwa”, w których wzięli udział uczniowie uczęszczający na język kaszubski. Uczniowie samodzielnie ozdabiali koszulki, torby ekologiczne, plecaki, szkatułki, ramki do obrazków.


__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14.03.2018 r. otwartego konkursu — podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert — dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku
2018.


__________________________________________________________________________________________________

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Gmina Czarna Dąbrówka otrzymała wsparcie finansowe dla bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotację otrzymały wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego