Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

 NEWS

Pożar kotłowni piekarni w Czarnej Dąbrówce
 08.08.2018 r. tuż po godz. 01.00 w nocy Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przyjął zgłoszenie o pożarze kotłowni piekarni w Czarnej Dąbrówce.
WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Uwaga Rolnicy !!!
Gmina Czarna Dąbrówka zawiadamia o niezwłocznej konieczności przybycia i podpisania protokołów z szacowania strat w skutek suszy. Protokoły można podpisać w pokoju nr 13 budynku Urzędu Gmina w Czarnej Dąbrówce. Prosimy o jak najszybsze przybycie celem dopełnienia formalności !
__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na wolne na stanowisko pomocy nauczyciela
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nożynie, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomoc nauczyciela w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nożynie.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na wolne na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nożynie, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nożynie


__________________________________________________________________________________________________

Budowa plaży w Czarnej Dąbrówce
Jezioro w Sołectwie Czarna Dąbrówka  zyskało nowe miejsce na estetyczny wypoczynek. Zakład Gospodarki Komunalnej  wykonał prace  związane z utworzeniem plaży. Wybagrowano  część linii brzegowej, zerwano darń, przesunięto część ziemi. W to miejsce przywieziony został piasek plażowy dając  praktyczny i estetyczny wizerunek.  Koszt prac wyniósł  3.450,- zł.     


__________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPUSZCZANIA PSÓW
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie Gminy Czarna Dąbrówka oraz wskazaniami Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przypominam mieszkańcom o obowiązku ciążącym na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa chodnika w Karwnie
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał zadanie budowę chodnika w miejscowości Karwno. Zadanie zostało wykonane z udziałem dwóch budżetów Rady Sołeckiej. W 2017 roku przeznaczono na budowę kwotę 14.346 ,- zł i w bieżącym roku 2018 kwota wynosiła 17.118,- zł. Całość wykonanego zadania budowy 220 mb. chodnika zamknęło się kwotą 62.642,- zł.


__________________________________________________________________________________________________

Festyn Rodzinny w Rokitkach
Dnia 11 sierpień 2018r. w Rokitkach odbył się coroczny festyn rodzinny, który jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Rokitek ale i z sąsiednich wiosek. Głównym organizatorem festynu byli Sołtys i rada Sołecka Rokitek. Frekwencja mimo deszczowej pogody nie zawiodła. Gościem festynu był Wójt Gminy Jan Klasa z małżonką i radny gminy Miron Pobłocki.


__________________________________________________________________________________________________

Wernisaż wystawy malarskiej
Już po raz trzeci Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie zorganizowała w Łupawsku wernisaż wystawy malarskiej. Tym razem swoje prace w siedzibie RLGD PB wystawiła Pani Krystyna Hrehorowicz z Bytowa. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem, tradycyjnie nie zabrakło gospodarzy tych terenów, starosty powiatu bytowskiego pana Leszka Waszkiewicza oraz wójta gminy Czarna Dąbrówka pana Jana Klasy.


__________________________________________________________________________________________________

Informacja o prawidłowej segregacji odpadów
Przypominamy, o prawidłowej segregacji odpadów i informujemy iż: Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub w pojemnikach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika.


__________________________________________________________________________________________________

Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy


__________________________________________________________________________________________________

Zajęcia ceramiczne w ramach projektu „młodzi SUPERLIDERZY w natarciu”
W ramach działań projektu „młodzi SUPERLIDERZY w natarciu” dofinansowanego na kwotę 8500zł z programu Równać Szanse, nasi wolontariusze prowadzili zajęcia ceramiczne dla dzieci ze świetlic z Kóz i Mikorowa. Nasze produkty zostaną teraz wypalone w specjalnym piecu po czym przystąpimy do dalszej pracy czyli szkliwienia.


__________________________________________________________________________________________________

Awans Zawodowy Nauczycieli
6 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego (stopień awansu nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego). W tym dniu do egzaminu przystąpiło dwóch nauczycieli: Pani Emilia Jaśniak ze SP w Rokitach oraz Pani Magdalena Kozłowska nauczyciel SP w Nożynie. Panie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin i z rąk Pana Wójta Gminy otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wyrazy uznania i gratulacji ww. nauczycielom złożyli Dyrektorzy Szkół, eksperci oraz Pani wizytator Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku.  
__________________________________________________________________________________________________

Statut sołectwa Osowskie
Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osowskie
.


__________________________________________________________________________________________________

Wyróżnienie dla OSP Czarna Dąbrówka
W dniu 30.07.2018 r. na 48. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze przeznaczone będą na nowe pompy, agregaty i inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dla jednostki z Czarnej Dąbrówki był to dzień podwójnego wyróżnienia.


__________________________________________________________________________________________________

Działania w ramach projektu "Ożywić boiska sportowe"
4 sierpnia zakończył się projekt " Ożywić boiska sportowe" dofinansowanego ze Stowarzyszenia Loko-motywa. Ukoronowaniem naszych zajęć był turniej tenisa, w którym każdy uczestnik zagrał po 4  rozgrywki. Następnie wspólnie wybraliśmy się na festyn, gdzie czekało na nas ognisko i mnóstwo zabaw,  konkursów a na koniec wręczenie nagród.


__________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu Przez teatr w stronę prawdy
W piątek w WDK Jasień odbyła się premiera spektaklu: "Wacław i Elfrida" reżyseria Jan Orszulak, scenografia Agnieszka  Pawłaszek, muzyka Maja Pobłocka, pomysłodawca Katarzyna Jałoszyńska. Przez kilka dni młodzież przygotowywała się do niego bardzo intensywnie, a ponieważ w spektaklu uczestniczyło kilku obcokrajowców rozmawiano w języku angielskim.


__________________________________________________________________________________________________

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu strażackiego
W piątek 3 sierpnia 2018r. odbyło się poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nożynie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Nożynie. Następnie na placu przed kościołem odbyło się oficjalne poświęcenie nowego samochodu strażackiego przez ks. proboszcza Michała Lal, który po uroczystości przejechał się samochodem do Remizy OSP.


__________________________________________________________________________________________________

Podpisanie umowy na budowę PSZOK
Dnia 24 lipca wspólnie z 14 samorządami podpisaliśmy umowę w obecności Marszałka Struka i Przewodniczącego Sejmiku p. Kleiszmita na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Dąbrówce. Koszt budowy 783,-tyś zł. w tym dofinansowanie 666, -tyś. zł.


__________________________________________________________________________________________________

Zwiastun filmu „Sięgamy marzeń”
Już dziś zapoznaj się z naszym zwiastunem filmu „Sięgamy marzeń”. Jesteśmy grupą „#denimheads” z Czarnej Dąbrówki, która od marca realizuje projekt „Sięgamy marzeń” w ramach programu Równać szanse we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szkoła z ikrą” z Czarnej Dąbrówki. Nasza kilkumiesięczna praca nad filmem zostanie zaprezentowany już niebawem.


__________________________________________________________________________________________________

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski U18
W dniach 27-29 lipca na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywały się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski zawodników w kategorii wiekowej U-18. W reprezentacji województwa pomorskiego wśród zawodników, którzy osiągnęli minima kwalifikacyjne znaleźli się Dominika i Mikołaj Szczerba z Rokit.


__________________________________________________________________________________________________

Program „Dobry start”
W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) informujemy o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Jarmark sportowo- kulinarny
Zapraszamy na jarmark sportowo- kulinarny do Czarnej Dąbrówki w dniu 15 sierpnia 2018 na godz. 15 00. Gwarantujemy dobrą zabawę, sportową rywalizację i związane z nią emocje oraz dużo różnych przysmaków. Na zakończenie imprezy przeplatać się będą brzmienia muzyki jamajskiej i irlandzkiej. Będzie smacznie!!Będzie wesoło!!Będzie magicznie!!!


__________________________________________________________________________________________________

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dn. 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka obowiązujące od 01.08.2018r. do 31.07.2021r. zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. GD.RET.070/82/D2/2018.KR z dnia 13 lipca 2018 roku.


__________________________________________________________________________________________________

Festyn letni w Rokitach
Dnia 28 lipca 2018 roku odbył się coroczny festyn letni w Rokitach. W tym roku festyn odbył się pod hasłem „100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”. Z tej okazji uroczyście podniesiono flagi na nowo postawione maszty przy asyście żołnierzy z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego Siemirowice, oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitach.


__________________________________________________________________________________________________

Ostrzeżenie dla rolników
w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza Energa-Operator SA przesyła ostrzeżenie o mogącym wystąpić zagrożeniu podczas prowadzenia prac rolnych w pobliżu linii elektroenergetycznych.


__________________________________________________________________________________________________


Rekreacyjny turniej piłki siatkowej
W sobotę 28 lipca na boisku osiedlowym w Czarnej Dąbrówce rozegrany został I Rekreacyjny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora GCKiB Cz. Dąbrówka. Udział w zawodach wzięło 6 drużyn z terenu gminy. Dopisała pogoda i humory mimo dwukrotnej przerwy z powodu obfitych opadów tak potrzebnego deszczu, zabawa była przednia. Drużyny w wyniku losowania podzielone zostały na dwie grupy.


__________________________________________________________________________________________________

SUKCES PROJEKTU „Instalacja odnawialnych źródeł energii..."
Gminą Czarna Dąbrówka, Tuchomie i Borzytuchom otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Wniosek został złożony w ramach działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii RPO WP na lata 2014-2020 liderem projektu jest gmina Borzytuchom.


__________________________________________________________________________________________________

Muzyczno-widowiskowa uczta w cieniu Wojsława
21 lipca w Mikorowie Dąb Wojsław obchodził kolejne 647 urodziny - w jego cieniu odbył się Wojsław Music Festival. Na scenie pojawiło się 10 wykonawców z czego 8 uczestniczyło w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Muzycznych imienia Yacha Paszkiewicza. Wszystkie kapele /wykonawcy reprezentowały wysoki poziom , były bardzo różnorodne od poezji śpiewanej, przez reggae po klasycznego rocka.


__________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo
W dniu 17.07.2018 r. przekazany został plac budowy dla inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mikorowo”. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej na długości ok 480 m. Zamówienie uwzględnia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia oraz przebudowę chodników i zjazdów.


__________________________________________________________________________________________________

Wybory Sołtysa oraz Rady  Soleckiej Sołectwa Osowskie
Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Czarna  Dąbrówka z dnia  23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia terminu zebrania  wiejskiego dotyczącego wyboru Sołtysa oraz Rady Soleckiej Sołectwa Osowskie.


__________________________________________________________________________________________________

Błękitne Wakacje w Czarnej Dąbrówce
Gmina Czarna Dąbrówka wzięła udział w promocyjnym projekcie "Błękitne wakacje" realizowanym przez stowarzyszenie Loko-motywa. Nakręcono film promujący ciekawe miejsca w Gminie, zwłaszcza te związane z wodą oraz inne możliwości spędzania wolnego czasu.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego