Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

 NEWS

Pożar zabudowań gospodarczych w Jerzkowicach
W dniu 22.03.2018 r. około godz. 1.30 w nocy Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informacje, iż w miejscowości Jerzkowice pali się budynek gospodarczy.
WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Gmina Czarna Dąbrówka – miejsce otwarte na nowe inwestycje
Serdecznie zapraszam do gminy Czarna Dąbrówka – miejsca otwartego na nowe inwestycje. Atrakcyjne położenie, dobra infrastruktura komunikacyjna oraz zróżnicowane formy zagospodarowania terenu wskazują, że jesteśmy miejscem atrakcyjnym do inwestowania w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego.Naszym nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców i stabilny rozwój całej gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach
Z dużym zadowoleniem i satysfakcją przekazuję informację przekazana przez Urząd Marszałkowski o pozytywnym rozstrzygnięciu złożonego wniosku o dofinansowanie  ze środków unijnych przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”  w miejscowości Czarna Dąbrówka. Projektowi  przyznano  dofinansowanie w wysokości 85 % jego kosztów kwalifikowanych tj. kwotę 3 532 649zł.


__________________________________________________________________________________________________

„Umiem Pływać” 2018
Trwa realizacja projektu „Umiem Pływać” dofinansowanego w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program obejmuje przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania w ramach 10 wyjazdów po 2 godziny lekcyjne w okresie od  lutego do listopada br. Zajęcia odbywają się na basenie Nimfa w Bytowie w piętnastoosobowych grupach pod okiem instruktora i opiekunów.


__________________________________________________________________________________________________

Bieg Morpolowy-Grand Prix Ustki
12 maja odbył się I bieg w ramach GRAND PRIX USTKI pn. ” Rozbiegana Ustka na Fali” zwany ” MORPOLOWY”. Odbyły się biegi młodzieżowe, marsz Nordic Walking, bieg dla amatorów na 3 km i bieg główny na 10 km. Razem bieg uczestniczyło ok. 300 biegaczy z całego pomorza. W biegu głównym pierwsze miejsce zajął ustczanin Piotr Drwal, drugie Aleksander Burzyński ze Słupska, trzecie Janek Kurkul z Postomina.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie autorskie z panem Piotrem Wiktorem Grygielem
8 maja 2018 r. w sali konferencyjnej GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie autorskie z panem Piotrem Wiktorem Grygielem. Autor skupił się na przedstawieniu projektu książki, nad którą aktualnie pracuje. Publikacja poświęcona jest Antoniemu Grygielowi - jego ojcu. O godzinie 18:00 rozpoczął się koncert zespołu KUBRYK z Ustki.


__________________________________________________________________________________________________

Otwarty konkurs ofert
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka  na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań  publicznych   z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2018 r.


__________________________________________________________________________________________________

Gmina Czarna Dąbrówka hodowle pod lupą
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku,   decyzją nr SKO.460.13.2018 z dnia 20 kwietnia 2018r., utrzymało w mocy decyzję nr GKO.6220.14-25.2017.IN wydaną w dniu 10 stycznia 2018r. przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku chów brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 115/2 w miejscowości Rokiciny, obręb Rokiciny gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie”.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w sołectwie Kłosy
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał ułożenie  drogi z płyt budowlanych na odcinku ok 300 mb w Kłosach Dolnych. Płyty zostały pozyskane z rozbiórki drogi na ul. Ogrodowej  w Czarnej Dąbrówce. Prace obejmowały przygotowanie koryta drogi, ułożenie warstwy podłoża żwirowego, ułożenie płyt. Koszt prac wyniósł  11.095,- zł.


__________________________________________________________________________________________________

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Czarna Dąbrówka
W dniu 30.04.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Ogrodowej w Czarnej Dąbrówce na długości 335 m. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonano zjazdy z kostki betonowej układane na podsypce cementowo- piaskowej również na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.


__________________________________________________________________________________________________

Warsztaty z dietetykiem
Trwa realizacja projektu „Życie zaczyna się po 60-tce” współfinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania prowadzone są obecnie warsztaty z Panią dietetyk Sylwią Szota. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, uczestnicy zadają mnóstwo pytań związanych z zdrowym odżywianiem oraz przygotowywaniem smacznych i wartościowych posiłków.


__________________________________________________________________________________________________

Finansowanie sportu i form aktywności sportowej w gminie Czarna Dąbrówka
Bieżący rok to nowe otwarcie na sposób funkcjonowania sportu i form aktywności sportowej. W dużej mierze związane jest to z koniecznością  dostosowania form finansowania do obowiązujących przepisów. Z budżetu Gminy wydzielonych zostało ok. 80.000,- zł , które trafiły do stowarzyszeń, klubów sportowych, kreatywnych społeczników.


__________________________________________________________________________________________________

A praca wre...
Warsztaty kręcenia filmu, wizyta na sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, pomoc przy Ogólnopolskim  Biegu Orłów czy przeprowadzanie  wywiadów to tylko niektóre działania podjęte przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Czarnej  Dąbrówce, która wraz z koordynatorem Anną Paul, od kilku miesięcy realizuje projekt pt.: Sięgamy marzeń  dofinansowany z programu Równać Szanse, którego wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Szkoła z ikrą”.  


__________________________________________________________________________________________________

Otwarcie stacji paliw w Czarnej Dąbrówce
5 maja 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji paliwowej w Czarnej Dąbrówce. Stacja jest częścią sieci Oktan. W uroczystym otwarciu na zaproszenie właścicieli stacji uczestniczył Wójt Gminy Jan Klasa, przewodniczący rady gminy Tadeusz Gralak, radny powiatowy Zbigniew Kosiński, komendant OSP Andrzej Rusiecki oraz przedstawiciele policji, jednostek gminnych i zaproszeni goście.


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Strażaka 2018
4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażak - w hołdzie dla poległych strażaków oraz wyrazu szacunku za ich trud i narażanie życia w codziennej służbie bliźniemu. W tym właśnie dniu strażacy z wszystkich jednostek OSP Gminy Czarna Dąbrówka zebrali się podczas uroczystego apelu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez proboszcza parafii Św. Stanisław Kostki w Czarnej Dąbrówce ks. Antoniego Stranca w intencji strażaków i ich rodzin.


__________________________________________________________________________________________________

XXVIII Ogólnopolski  BIEG ORŁÓW
3 maja 2018 roku mimo niesprzyjającej pogody ulicami Czarnej Dąbrówki przebiegł 28 Ogólnopolski Bieg Orłów. Głównym organizatorem biegu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce oraz Urząd Gminy Czarna Dąbrówka. Bieg ten jest największą imprezą biegową promującą naszą miejscowość i Gminę. Głównym celem XXVIII Biegu Orłów jest popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku oraz upowszechniania kultury fizycznej i promocji gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Układnie sieci światłowodowej w Nożynie
Firma Orange w ostatnim czasie na terenie Gminy Czarna Dąbrówka prowadzi inwestycję budowy szerokopasmowego łącza światłowodowego (w technologii FTTH), która współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), natomiast z własnych środków firma Orange finansuje przyłącza do gospodarstw domowych (odcinek słupek abonencki – lokal) i uruchomienie usługi.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w kłosach
Zakład Komunalny zakończył prace przy remoncie drogi w sołectwie Kłosy w kierunku P. Czaja i P. Labuda . Na odcinku  500mb sprofilowano drogę, ułożono warstwę osączającą  żwirową, ułożono warstwę gruzobetonu, całość uwałowano. Wiosną b.r. odcinek ten po ustąpieniu mrozów wymagał interwencji. Brak podłoża spowodował że została ona chwilowo wyłączona z ruchu.


__________________________________________________________________________________________________

Drogi Drogi Drogi
Wiosna każdego roku jest okresem trudnym do poruszania się w niektórych miejscach po drogach asfaltowych - wojewódzkich. Obie nasze główne drogi wojewódzkie – 211 (Podkomorzyce-Gowidlino) i 212 (Kartkowo- Cewice) przeszły przez poprzednie 2-3 lata okres projektowania ich modernizacji. Droga 211 uzyskała wszelkie pozwolenia budowlane i znajduje się obecnie w modernizacji.


__________________________________________________________________________________________________

Remont wodociągu w Nożynie
W trakcie wykonywania inwestycji budowy drogi w miejscowości Nożyno (przy kościele)  uszkodzona została sieć wodociągowa. Wodociąg umieszczony był w innym miejscu niż pokazywała to dokumentacja geodezyjna. Po odkryciu miejsca uszkodzenia okazało się iż rury są  zbyt małej średnicy i dodatkowo skorodowane.


__________________________________________________________________________________________________

FLORIANY 2018
Miło nam zakomunikować, iż decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Inicjatywę dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce został nominowana w kategorii Współpraca Zagraniczna.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach
Już oficjalnie możemy przekazać Sołectwu Rokity znakomitą informację. ,,Stowarzyszenie Rokitnik” reprezentowane przez Panią Halina Krauze podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację budowy świetlicy wiejskiej. Ze względu na rozległy charakter zabudowy dobrze by było aby taka placówka kultury umieszczona została w centrum miejscowości.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Unichowie
Znakomitą informacje przekazujemy Sołectwu Unichowo. Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Bytowskie” rozpatrzyła pozytywnie wniosek pn. ,,Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie”. Wniosek uzyskał wysoką 43 na 50 punktową ocenę pod katem spełnienia kryteriów wyboru LSR.


__________________________________________________________________________________________________

Organizacje i stowarzyszenia gminy Czarna Dąbrówka
W związku z wprowadzeniem nowych zasad finansowania sportu w Gminie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na szczegółowość  i rzetelność sposobu rozliczania środków publicznych. Przypominam,  iż powinny one być szczegółowo udokumentowane i na odwrocie dokumentów potwierdzających wydatek, opisane zgodnie z realizowanym zadaniem.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi  w sołectwie Kłosy
Zakład Gospodarki komunalnej wykonał remont drogi  w sołectwie Kłosy. Na długości 150 m wykonano prace związane z poszerzeniem koryta drogi, uprofilowaniem, wykonaniem koryta, ułożeniem warstwy podłoża  żwirowego, ułożenie płyty "Jumbo", ułożenie poboczy z gruzobetonu. Koszt prac wyniósł 31.888,- zł.


__________________________________________________________________________________________________

Hodowle trzody chlewnej na wstecznym
W dniu 19 kwietnia b.r. otrzymaliśmy  Decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w bardzo istotny sposób  zmieniającą obecną sytuację wybudowanych obiektów hodowli trzody chlewnej. Obiekty w Rokicinach , będące własnością L.D i L.N, wybudowane zostały z zastosowaniem różnych  wybiegów natury geodezyjnej i własnościowej.


__________________________________________________________________________________________________

Planowane zadania inwestycyjne na 2018r
Początek roku budżetowego to nowa szansa na zaistnienie nowych inwestycji w gminnej przestrzeni publicznej. W dużej mierze o ich wyborze decydują nowo otwierane linie dofinansowania unijnego z edycji 2015-2020r. Przygotowanie wniosków trwa niekiedy parę m-cy, ponieważ opiera się o dokumentację budowlaną z uzyskaniem niezbędnych decyzji na ich realizację.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego