Konsultacje - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Konsultacje

 


„Dobre konsultacje, dobry plan”


W wyniku trzeciego naboru do projektu grantowego pn. „Dobre konsultacje, dobry plan”, Gminie Czarna Dąbrówka jako jednej z 9 gmin-uczestników, przyznano grant na konsultacje społeczne.

Projekt grantowy „ Dobre konsultacje, dobry plan ”, realizowany jest przez Kujawsko -Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu i Fundację Stabilo z siedzibą w Toruniu
z funduszy europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój [ POWR.02.19.00-00-KP 29/15].

Łącznie w projekcie uczestniczy 26 gmin: 8 z województwa kujawsko-pomorskiego,
7 z województwa zachodniopomorskiego, 6 z warmińsko-mazurskiego oraz 5 z województwa pomorskiego.Gmina Czarna Dąbrówka jako uczestnik projektu przygotuje we współpracy z realizatorami projektu Indywidualny Plan Konsultacji (IPK) dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych konkretnego dokumentów planistycznego. Na realizację tego Planu gmina-uczestnik otrzyma grant.

Oprócz środków na realizację konsultacji, gmina otrzyma także wsparcie szkoleniowe
i doradcze dla pracowników urzędu w przygotowaniu konsultacji.

Do objęcia konsultacjami z wykorzystaniem grantu w ramach projektu, została zgłoszona procedura związana z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka, do której to przystąpiono Uchwałę Nr VII/67/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka, z dnia 22 czerwca 2015 r.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego