Czarna Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Czarna Dąbrówka

Inwestycje 2017


Remont ulicy Jabłoniowej


Zakończony został I etap prac przy remoncie drogi wewnętrznej (ul Jabłoniowa) w Czarnej Dąbrówce. Prace wykonał na długości 150 mb. Zakład Gospodarki Komunalnej.


Polegały one na wyrównaniu i poszerzeniu istniejącego koryta drogi, ułożenia podbudowy z kruszywa i żwiru, ułożeniu krawężników, ułożeniu  polbruku w połączeniu z płytą "meba", wykonanie wjazdów do indywidualnych posesji.

Koszt prac wyniósł 64.153,- zł  z czego  dofinansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 35.177,- zł –
(jest to koszt kostki „polbruk” zakupionej w ub. roku i w roku Bieżącym).

Kontynuacja prac nastąpi w roku przyszłym.

____________________________________________________________________________________


Stacja paliw w Czarnej Dąbrówce


W dzisiejszych warunkach społeczno- gospodarczych istnienie stacji paliw, na terenie  gminy, jest jednym z podstawowych i ważnych elementów codziennego życia. Brak aktywności gospodarczej poprzednio istniejącej stacji  sprawił iż intensywnie podjąłem poszukiwania wiarygodnego, mocnego gospodarczo, inwestora który podjął by się budowy nowego obiektu.


Na rozpowszechnioną informację o sprzyjaniu takiej inicjatywie początkowo długo czekaliśmy na pojawienie się propozycji inwestycji w kontekście istniejącego obiektu. W rozmowach pokazywały się firmy o różnej wiarygodności i sile inwestycyjnej.


Odważna decyzja inwestora (OKTAN) i przychylność Gminy poprzez szybkie opracowanie zmian w PZP sprawiły iż 2 miesiące temu rozpoczęto pierwsze prace budowlane.

W
edług założeń otwarcie działalności miało nastąpić w miesiącu listopadzie. Poważną trudnością stały się prace ziemne które ze względu na torfowy grunt zmusiły inwestora do dokonania nowych opracowań  dokumentacyjnych i technicznych. Na niemalże połowie działki musiano usunąć torfowy grunt zastępując, nawiezionym żwirem i kruszywem.

Dodatkowo niesprzyjająca pogoda sprawiły razem fakt iż realizacja przesunęła się o dwa miesiące. Nowy termin otwarcia placówki określony został przez przedsiębiorcę na mc styczeń 2018
r.

___________________________________________________________________________


Uroczystość zaprzysiężenia nowo wybranego sołtysa Sołectwa Czarna Dąbrówka


Dnia 21 września 2017 roku podczas XXXI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowo wybranego sołtysa Sołectwa Czarna Dąbrówka Pana Rafała Kozikowskiego. Po uroczystym ślubowaniu przedstawiciel sołectwa otrzymał z rąk Pana Wójta Jana Klasy i Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka kwiaty oraz zaświadczenia o wyborze i oficjalnie rozpoczął swoją pracę na rzecz społeczności lokalnej.


____________________________________________________________________________________


Wizyta delegacji z Francji


Dnia 23 sierpnia 2017 roku na zaproszenie strażaków z OSP Czarna Dąbrówka i Stowarzyszenia Lokomotywa, przybyła do nas delegacja strażaków zaprzyjaźnionej miejscowości Pontgibaud w Francji.


Od wczesnych godzin pooranych Francuscy strażacy zwiedzali między innymi firmę Drutex, Zamek Bytowski i siedzibę PSP w Bytowie.

Uroczyste przywitanie odbyło się o godzinie 18.00 przy Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce.

Na spotkanie przybył wójt gminy Jan Klasa, radny sejmiku wojewódzkiego Jerzy Barzowski, dyrektor SP Czarna Dąbrówka Wiesława Miąskowska, komendant powiatowy PSP Bytów mł. bryg. Dariusz Kaźmierczak, komendant gminy OSP Andrzej Rusiecki, Prezes Stowarzyszenia Lokomotywa Małgorzata Kotłowska, Sekretarz OSP Sulęczyno Andrzej Roda oraz przedstawiciele jednostek OSP z gminy Czarna Dąbrówka.

Po uroczystym przywitaniu goście przeszli do stołówki szkolnej na poczęstunek , który przygotowały panie z Koła Gospodyń „Cztery Pory Roku”

____________________________________________________________________________________


Nowa stacja paliw w Czarnej Dąbrówce


Kilkanaście lat czekaliśmy na ten moment  aby ponownie została uruchomiona stacja paliw w Czarnej Dąbrówce. Poprzedni właściciel nieruchomości nie był zainteresowany uaktywnieniem tej działalności w starym miejscu przy drodze 211.


Prawie rok trwały rozmowy z różnymi podmiotami którym deklarowaliśmy pomoc w postępowaniach administracyjnych przy uruchomieniu takiej działalności.  

Ostatecznie najbardziej wiarygodną firmą zainteresowaną w sposób rzeczowy stała się firma OKTAN Brzeski Grzenkowicz.

Kolejny rok to prace nad przystosowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji, uzyskanie pozwoleń ochrono-środowiskowych i budowlanych.


Nareszcie - w dniu 24 lipca 2017 roku wymieniona firma przystąpiła do prac budowlanych, których całkowite zakończenie planuje na przełom października i listopada b.r.

____________________________________________________________________________________


Zakupu wyrobów betonowych


  • ławka- 1829,88 zł.( 2 szt.)

  • donica kwiatowa- 2 sztuki- 1187,20 zł.

  • kosz- 514,14 zł.


Razem 3 531,22 zł.

____________________________________________________________________________________


Nowe ogrodzenie przy ZS Czarna Dąbrówka


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace  mające za zadanie wymianę starego ogrodzenia przed Zespołem Szkół w Czarnej Dąbrówce. Dokonano wymiany starych przęseł i zamontowano całkowicie nowe estetyczne ogrodzenie.

Koszt prac wyniósł 19.612,-

____________________________________________________________________________________

Dzień Kobiet w Czarnej Dąbrówce

Po raz pierwszy w Czarnej Dąbrówce , Stowarzyszenie Cztery Pory Roku, Rada Sołecka oraz Strażacy zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 8 marca do  GCKiB z zaproszenia skorzystało ok 60 Pań. Wszystkich gości przywitała Prezes Stowarzyszenia Elżbieta Rusiecka a życzenia zebranym Panią złożył Pan Wójt Jan Klasa, Sołtys Józef Natkaniec i Komendant Gminny Andrzej Rusiecki.


Atrakcją wieczoru była inscenizacja Kabaretu przygotowanego przez uczniów Pani Ewy Kosińskiej Randka w Ciemno po Kaszubsku  oraz występ akordeonistów Pana Jana  Mizgiera.    


Przy wspólnym śpiewaniu piosenek, kawie i słodkim poczęstunku oraz  torcie ufundowanym przez miejscową piekarnię Państwa Myszk, spędzono mile wieczór.

____________________________________________________________________________________

Krew dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

W sobotę 4 marca 2017 roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP Czarna Dąbrowica, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w  Bytowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie w ramach akcji oddawania krwi pn. „Akcja spoKREWnieni służbą” zbierali krew dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.

Zbiórka odbywała się Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce. Jak zwykle nie zabrakło ludzi o ogromnym sercu którzy z przyjemnością oddają krew w różnych akcjach, dzięki nim zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej gminy ale i sąsiednich miejscowości.

Poczęstunek dla wszystkich krwiodawców przygotowały panie z Koła Gospodyń „Cztery Pory Roku”

Strażacy zapowiadają że takie akcje będą cykliczne, więc dla chętnych będzie dodatkową okazją do oddawania krwi.


Podobne akcje odbędą się na terenie całego kraju od 1 do 30.03. „spoKREWnieni służbą” patronuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegóły akcji niebawem.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego