Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

 NEWS

Pożar domków letniskowych w Rokitach
W godzinach nocnych 04.11.2017 r. Nasza jednostka została zadysponowana do pożaru domków letniskowych w Rokitach.
WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Kontrowersyjne instalacje hodowlane w naszej gminie
Praca administracji Urzędu Gminy i moja w minionym roku w poważnej części skupiała  się na wydarzeniach związanych z instalacjami hodowlanymi. Jak wiemy miały one w stosunku do hodowli trzody chlewnej w miejscowości Czarna Dąbrówka swoja mocną dozę emocji i zdarzeń, których skutki trwają do dziś.


__________________________________________________________________________________________________

Żywność z programu POPŻ 2014-2020
Wszystkich państwa korzystających z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Prosimy o przybycie w dniach od 29.01.2018 r. do  31.01.2018 r. (według harmonogramu). Osoby nie stosujące się do harmonogramu nie będą brane pod uwagę. Żywność będzie wydawana w budynku OSP w Czarnej Dąbrówce, między godziną 7.00 a 15.00.
__________________________________________________________________________________________________

XXXV sesja Rady Gminy
Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Sporz. Aldona Drywa.


__________________________________________________________________________________________________

Halowy Turniej Juniora F o Puchar Prezesa GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka
Przedstawiamy państwu Harmonogram Turnieju juniora F o Puchar Prezesa GTS GR Bieliński Czarna Dąbrówka. Turniej organizowany przy wsparciu grantowym Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku.


__________________________________________________________________________________________________

Bal Karnawałowy z choinką w Jasieniu
W piątkowe popołudnie 19.01.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasieniu w barwnych strojach karnawałowych bawili się na balu połączonym z choinką szkolną. Uroczystość ta ma swoje wieloletnie tradycje i chętnie uczestniczą w niej rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uczniowie i absolwenci naszej szkoły. Tak jak co roku specjalnie na tę uroczystość młodzi aktorzy z kl. IV, V, VI i VII  pod kierunkiem p. Doroty Finster i p. Agnieszki Horbacz przygotowali przedstawienie o kończącej się krainie bajek.


__________________________________________________________________________________________________

Gmina Czarna Dąbrówka – miejsce otwarte na nowe inwestycje
Serdecznie zapraszam do gminy Czarna Dąbrówka – miejsca otwartego na nowe inwestycje. Atrakcyjne położenie, dobra infrastruktura komunikacyjna oraz zróżnicowane formy zagospodarowania terenu wskazują, że jesteśmy miejscem atrakcyjnym do inwestowania w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego.Naszym nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców i stabilny rozwój całej gminy.


__________________________________________________________________________________________________

PIERNIKOWY BAL KARNAWAŁOWY
Dnia 18 stycznia 2018 roku w Izbie Regionalnej w Rokitkach odbył się Karnawałowy Bal Piernikowy. Organizatorem balu była Izba Regionalna i Sołectwo Rokitki. Każdy z rodziców zaangażował się w organizację tego balu, przynosząc składniki do wspólnego robienia pierników, oponków i ciasteczek maślanych.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Naboru Wniosków o Dofinasowanie Działań Profilaktycznych na 2018r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2018. Zasadniczym tematem wiodącym projektu powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie szkód w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu łowieckiego nr 75
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka informuje, iż osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych na terenie obwodu nr 75 dzierżawionego przez koło łowieckie
"Żbik" jest: Sekretarz Koła- kol. Andrzej Piwka, tel. kontaktowy 606 210 118. W przypadku niejasności przy szacowaniu szkód można konsultować się telefonicznie z: Prezes Koła- kol. Mieczysław Adamski- tel. 791 009 244 lub szacujący szkody- kol. Adam Gajkowski- tel.  880 642 632. Dodatkowo informujemy, iż zmienił się adres korespondencyjny koła: WKŁ 208 „ŻBIK” Siemirowice Oś. Na Wzgórzu 16/9 84-312 Cewice.
__________________________________________________________________________________________________


Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Urząd gminy Czarna Dąbrówka informuje, iż w sezonie zimowym 2017-2018 utrzymaniem dróg gminnych, dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich”, zajmują się poszczególne firmy.


__________________________________________________________________________________________________

Aktywne Sołectwo Pomorskie
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich. Główną ideą przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, realizowanego w 2018 roku, jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.


__________________________________________________________________________________________________

Zakończenie projektu „Drogą Wacława”
Projekt realizowany był ze środków  Akumulatora Społecznego, który  został  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, konkurs ogłoszony przez Fundację Parasol w Bytowie. Dobiegł końca projekt DROGĄ WACŁAWA finansowany z Akumulatora Społecznego napisany przez Katarzynę Jałoszyńską. Wielu ludzi spotkało się by poznać efekt realizacji sześciu spotkań.


__________________________________________________________________________________________________

„Społeczni – Aktywni” – konkurs na małe granty
Ogłaszamy konkurs pn. „Społeczni – Aktywni” na realizację małych grantów przez grupy formalne i nieformalne tj.: rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, koła zainteresowań, sekcje animujące aktywność lokalną, organizacje pozarządowe itp. Celem konkursu „Społeczni – Aktywni” jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz integracji społecznej, w tym wspieranie wszelkiej działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich
.


__________________________________________________________________________________________________

Podsumowanie Działaj Lokalnie 2017
Minął kolejny rok edycji programu Działaj Lokalnie z tej okazji Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol" będąca ośrodkiem programu 10 stycznia zorganizowała spotkanie podsumowujące, na  które z naszej gminy zostały zaproszone dwa stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości Wójta mogliśmy dotrzeć na spotkanie wspólnie wesołym busem.


__________________________________________________________________________________________________

Kursy z zakresu podnoszenia kompetencji komputerowych
Od grudnia minionego roku na terenie naszej Gminy Czarna Dąbrówka prowadzone są kursy z zakresu podnoszenia kompetencji komputerowych z naciskiem na rozwój umiejętności obsługi biurowych programów pakietu Microsoft Office. Są one skierowane dla osób pracujących, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa Targowiska "Mój Rynek" w Czarnej Dąbrówce
Od czerwca ubiegłego roku w wydziale pozyskiwania środków unijnych naszego urzędu trwały prace projektowe nad sporządzeniem wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "PROW" o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa Targowiska "Mój Rynek" w Czarnej Dąbrówce. Jest to nowa edycja programowa na lata 2014 - 2020 .


__________________________________________________________________________________________________

Konkurs na najpiękniej przystrojoną świetlicę
Z okazji świąt Bożego Narodzenia Gminne Centrum Kultury i Biblioteka ogłosiła konkurs na najpiękniej przystrojoną świetlicę. Celem konkursu było aktywizacja i integracja mieszkańców, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej.


__________________________________________________________________________________________________

Sylwestrowy bieg i chód z balonikiem
31 grudnia 2017 r. o godz. 12 odbył się III Bieg i chód z balonem. Na starcie stanęło 29 osób, dzieci i rodziców. Tradycyjnie każdy sam decydował , ile przebiegnie bądź przejdzie. Przed startem obowiązkowo trzeba było napompować balon. Po biegu czy chodzie na każdego czekała gorąca herbata i ognisko. Chętni upiekli sobie kiełbaski. Pogoda dopisała – nie padało i nie było wietrznie.


__________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu „Drogą Wacława”
W ramach projektu: Drogą Wacława, zrealizowana została edycja tworzenia skrzynek edukacyjnych do miejsca egzekucji Wacława, który zginął w Rokitkach w 1941 roku za miłość do Niemki. Historia ta została  opisana w skrzynkach, podzielona na rozdziały, tak by każdy mógł ją poznać. Projekt był sfinansowany z Akumulatora Społecznego.


__________________________________________________________________________________________________

Stawki podatkowe w 2018 roku
Poniżej przedstawiamy Państwu stawki podatkowe  obowiązujące w Gminie Czarna Dąbrówka na 2018 rok. Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w zakładce Prawo lokalne/Kadencja 2014-2018/Rok 2017.


__________________________________________________________________________________________________

W stronę aktywności społecznej
Środki unijne, które pozyskujemy na inwestycje w infrastrukturze i  na działania społeczne  przechodzą głównie przez budżet gminy. Ich zasadniczą cechą jest wymóg posiadania w części 20-30% udziału własnych środków finansowych. Z kolei ich głównym celem jest pobudzenie Samorządu do działań inwestycyjnych i zaktywizowanie działań społecznych do realizacji najistotniejszych potrzeb w swoim otoczeniu.


__________________________________________________________________________________________________

Jasełka Bożonarodzeniowe w Nożynie
W  czasie oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 21 grudnia 2017 roku  o godz. 18.00 po raz kolejny  obwieściliśmy  społeczności szkolnej  radosną nowinę, że Dziecię nam się  narodziło. Tego dnia sala gimnastyczna naszej szkoły wypełniła się po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice, dziadkowie, absolwenci , emerytowani pracownicy naszej placówki, sponsorzy oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i współpracujących ze szkołą instytucji.


__________________________________________________________________________________________________

Jasełka Bożonarodzeniowe w Jasieniu
Tradycją w Jasieniu są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów SP Jasień pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku 21 grudnia w pięknie udekorowanej sali WDK w Jasieniu zebrali się: Sekretarz Gminy Danuta Karcz-Karczewska, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gralak, Pani Dyrektor Danuta Toporek, ks. Mariusz Łącki, nauczyciele, uczniowie ich rodzice.


__________________________________________________________________________________________________

Budżet 2018
Obecne wydanie kuriera ,,Kuriera” przygotowujemy tuż przed posiedzeniem Rady Gminy,  na której złożony został projekt budżetu na 2018r. Chciałbym się podzielić jednak chociaż po części z jego konstrukcją. Do sposobu wykonania budżetu i inwestycji planowanych na bieżący 2017 rok  odniosę się w następnym wydaniu ,,Kuriera”.


__________________________________________________________________________________________________

Upowszechnianie kultury fizycznej
Sposoby finansowania sportu w Gminie są określone odpowiednimi przepisami. Są one wymogiem i powszechną praktyką stosowaną w Samorządach. Normy te maja na celu umożliwić organizacjom, stowarzyszeniom, Klubom, Sekcjom, formom zorganizowanym i niezorganizowanym na szerokie otwarcie się w działaniach, umożliwienie zdobywania środków wspierających unijnych i ministerialnych. Zasady te wprowadzamy w życie również w naszej gminie z początkiem nowego roku budżetowego 2018.


__________________________________________________________________________________________________

Wesoła gwiazdka 2018
Wolontariusze z Klubu Wolontariatu działającego przy GOPS tuż przed świętami stworzyli 2 tabory świętego Mikołaja i odwiedzili samotnych, niepełnosprawnych oraz seniorów by wraz z paczkami żywnościowymi oraz mnóstwem słodkości i ozdób świątecznych przynieść im świąteczną radość i moc bożonarodzeniowych życzeń. Dziękujemy serdecznie wolontariuszom z ZS w Czarnej Dąbrówce za przepiękne ozdoby oraz OSP Czarna Dąbrówka za zorganizowanie transportu.


__________________________________________________________________________________________________

Tablice historyczne
W najbliższym czasie pojawiać się  będą w naszych miejscowościach tablice na których będzie umieszczona ich historia, udokumentowana w małych częściach zdjęciami. Takie tablice pojawiły się już w miejscowościach Jasień, Czarna Dąbrówka, Jerzkowice, Unichowo, Nożynko. W pierwszym rzędzie umieszczamy tablice w miejscowościach posiadających status sołectwa.


__________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów
Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Czarna Dąbrówka: Bochowo, Kotuszewo, Kozy, Rokity, Rokitki, Rokiciny od dnia 19.12.2017r. do dnia 19.02.2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Nagroda – „Laur Społecznego Zaufania”
Z przyjemnością informuję iż Instytut Badania Marki przyznał Urzędowi Gminy prestiżową nagrodę w postaci wyróżnienia za pozytywne opinie i ocenę pracy pn. "LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA" . Laur Społecznego Zaufania to prestiżowa  i jedyna w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego